Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

10-та Робоча нарада «Сучасні проблеми фізики м'якої речовини»

10-та Робоча нарада «Сучасні проблеми фізики м'якої речовини»


By icmp_admin - Створено 22 Жовтень 2015

6-го листопада 2015 р. в ІФКС НАН України відбудеться Десята робоча нарада Наукової ради з проблеми ”Фізика м'якої речовини” при Відділенні фізики і астрономії НАН України. Під час робочої наради будуть заслухані наукові повідомлення провідних спеціалістів у галузі фізики м'якої речовини та буде проведено обговорення координації досліджень в рамках Наукової ради.

Програма

10:00 Відкриття Робочої наради
10:10-11:30 Головує І.М. Мриглод
10:10-10:50 Довбешко Г.І., Інститут фізики НАН України, Київ
Ефекти та механізми підсилення світла наноструктурованими поверхнями та їх застосування в біологічних задачах
10:50-11:10 Головко М.Ф., ІФКС НАН України, Львів
Парціальні мольні об'єми неіонних поверхневоактивних речовин у водних розчинах
11:10-11:30 Дручок М.Ю., ІФКС НАН України, Львів
Вуглецеві нанотрубки як фільтраційні агенти уранілу з водних розчинів
11:30-12:00 Перерва на каву
12:00-13:20 Головує М.Ф. Головко
12:00-12:40 Корнелюк О.І., Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
Комп'ютерне моделювання молекулярної динаміки білків та їх нанокомпозитних комплексів у грід-середовищі
12:40-13:20 Баумкетнер А.Б., ІФКС НАН України, Львів
Кластери білка лізозиму у водному середовищі
13:20-15:00 Обід
15:00-17:00 Головує Т.М. Брик
15:00-15:40 Слюсаренко Ю.В., Інститут теоретичної фізики ім. О.І.Ахієзера ННЦ “Харківський фізико-технічний інститут” НАН України, Харків
Дивовижне у дивовижному. Явища в Бозе-Ейнштейнівському конденсаті атомів і фотонів у розріджених газах
15:40-16:20 Пергаменщик В.М., Інститут фізики НАН України, Київ
Статистично рівноважний стан системи гравітивних тіл, що релаксує без зіткнень
16:20-17:00 Підведення підсумків Робочої наради та загальна дискусія

 

Причіплений файлРозмір
Program_SM2015.pdf53.15 КБ