Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

XII Робоча нарада з актуальних проблем фізики м’якої речовини

XII Робоча нарада з актуальних проблем фізики м’якої речовини


By icmp_admin - Створено 23 Жовтень 2017

16 листопада 2017 в Інституті фізики конденсованих систем НАН України відбудеться XII Робоча нарада з актуальних проблем фізики м’якої речовини. Робоча нарада організовується Науковою радою з проблеми "Фізика м’якої речовини" та Інститутом фізики конденсованих систем НАН України за підтримки Відділення фізики і астрономії НАН України.

Започатковані у 2006 році щорічні Робочі наради з проблем фізики м’якої речовини мають на меті ознайомлення з найвагомішими результатами теоретичних та експериментальних досліджень з фізики рідин, рідких кристалів, макромолекулярних та біологічних систем, що отримані впродовж останніх років в Україні. Надзвичайно широке коло наукових проблем, що охоплює фізика м’якої речовини, вимагає постійних дискусій та обміну результатами між групами різноманітних напрямків, що в свою чергу сприяє зменшенню міждисциплінарних бар’єрів та розвитку наукової співпраці. Наукова рада з проблеми "Фізика м’якої речовини" покликана координувати теоретичні та експериментальні дослідження у галузі фізики м’якої речовини у більш ніж двадцяти академічних установах та восьми університетах України. В програмі Робочої наради передбачено наукові доповіді, обговорення планів роботи та прийняття відповідного рішення.

Програма

10:00–11:30 Головує І.М. Мриглод
10:10–10:50 Слюсаренко Ю.В., Інститут теоретичної фізики ім. О.І. Ахієзера ННЦ “Харківський фізико-технічний інститут”НАН України, Харків
Перші принципи статистичної механіки в кінетичній теорії дисипативних систем
10:50–11:30 Ігнатюк В.В., Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів
Опис коротко- та довгочасової динаміки флюїдів в рамках єдиного теоретичного підходу
11:30–11:50 Перерва на каву
11:50–13:10 Головує М.Ф. Головко
11:50–12:30 Лев Б.І., Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, Київ
Пружні взаємодії кулонівського типу як результат порушення симетрії в нематичних рідких кристалах
12:30–13:10 Назаренко В.Г., Інститут фізики НАН України, Київ
Колективна динаміка і рідкокристалічна фаза в електрофоретичному русі видовжених наночастинок
13:10–14:30 Обід
14:30–15:50 Головує Т.М. Брик
14:30-15:10 Лисецький Л.М., Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, Харків
Рідкокристалічні дисперсії анізометричних частинок: Експериментальні дослідження
15:10–15:50 Карачевцев М.В., Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України,Харків
Новітні комплекси малої інтерферуючої РНК з вуглецевими наноматеріалами: молекулярна динаміка
15:50–16:10 Перерва на каву
16:10–18:00 Головує А.Д. Трохимчук
16:10–16:50 Козловський М.П., Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів
Фазові переходи в комірковій моделі плину Морзе
16:50–17:30 Брик Т.М., Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів
Чи існує “лінія Френкеля” на фазовій діаграмі флюїдів?
17:30–18:00 Підведення підсумків Робочої наради та загальна дискусія
Причіплений файлРозмір
Program_SMW_2017.pdf54.17 КБ