Languages

  • English
  • Українська

Search

Syndicate

Syndicate content

Seminars of departments

Seminars of departments


Date Department Speaker Affiliation Presentation title
25.04.2007, Wed 11:00 Statistical theory of condensed systems В. Блавацька ICMP

Випадкові блукання на фракталах: закони скейлінгу

17.04.2007, Tue 16:30 Quantum statistical theory of catalytic processes к.ф.–м.н. Забуранний О.В. ICMP

Наближення Хартрі-Фока для квантового аналогу моделі поверхні

28.03.2007, Wed 16:00 Statistical theory of condensed systems Д. Іванейко Львівський національний університет ім. Івана Франка

Локальна і кластерна критична динаміка тривимірної невпорядкованої моделі Ізінга

28.03.2007, Wed 11:30 Quantum statistics Глушак П.А. ICMP

Розрахунок структурної функції повільних змінних у модифікованій кінетичній теорії квантової бозе системи

21.03.2007, Wed 16:00 Theory of model spin systems А. Вдович ICMP

Термодинамічні та динамічні властивості сегнетоактивних сполук типу KH2PO4. Уніфікована модель.

21.03.2007, Wed 14:00 Statistical theory of condensed systems В.М. Фітьо, М.В.Шовгенюк Національний університет "Львівська політехніка", ICMP

Ефект Тальбота: метод зв'язаних хвиль та формула Релея - Зоммерфельда

2.03.2007, Fri 11:30 Quantum statistics Дулепа І.Р. ICMP

Енергетичний спектр іонного провідника, що описується операторами Паулі

28.02.2007, Wed 10:00 Theory of model spin systems Держко О.В. ICMP

Модель Хаббарда на фрустрованих гратках

26.02.2007, Mon 10:30 Theory of model spin systems Б. Лісний ICMP

Термодинаміка регулярнозмінних спін-1/2 ромбічних ланцюжків: ланцюжка Ізинга-Гайзенберга і ланцюжка з локальними перескоками міжвузлових спінів

21.02.2007, Wed 17:00 Theory of nonequilibrium processes Yu.I.Dublenych ICMP

Influence of electrons on the phase behaviour of lithium intercalated mixed-valence oxides of transition metals

21.02.2007, Wed 15:00 Statistical theory of condensed systems ст.н.с. Шпот М.А. ICMP

Критична поведінка просторово неоднорідних систем (за матеріалами докторської дисертації)

16.02.2007, Fri 11:30 Quantum statistics Стеців Р. ICMP

Зарядовпорядковані фази в квазіодновимірних структурах з водневими зв'язками

9.02.2007, Fri 11:00 Quantum statistics О.Б.Гера ICMP

Дослідження асиметричної моделі Хаббарда в методі твірного функціоналу

7.02.2007, Wed 11:00 Theory of nonequilibrium processes E.M.Soviak ICMP

Pair correlation fuction of hard spheres near a hard wall

2.02.2007, Fri 11:00 Quantum statistics П.А. Глушак ICMP

Розрахунок структурної функції повільних змінних у модифікованій кінетичній теорії квантової бозе системи

31.01.2007, Wed 10:30 Statistical theory of condensed systems Pylyuk I.V. ICMP

Microscopic description of the critical behaviour of three-dimensional Ising-like systems by using the non-Gaussian fluctuation distributions

26.01.2007, Fri 11:00 Quantum statistics Ю. Дубленич ICMP

Розшарування фаз у моделях ґраткового газу для інтеркальованих сполук з відштовхувальною ефективною взаємодією інтеркальованих частинок

24.01.2007, Wed 10:30 Statistical theory of condensed systems Dr.J.Ilnytskyi ICMP

Structure, internal dynamics and phase transitions in liquid crystals and liquid crystal polymers by computer simulations (based on the results towards Dr.Sci. habilitation)

19.01.2007, Fri 11:00 Quantum statistics О. Величко ICMP

Електретний ефект в інтеркальованих кристалах групи AIIIBVI

12.01.2007, Fri 11:00 Quantum statistics Пров.інж. О.А. Воробйов ICMP

Оптична провідність у двовимірній моделі Фалікова-Кімбала: метод динамічного кластера