Languages

  • English
  • Українська

Search

Syndicate

Syndicate content

Seminars of departments

Seminars of departments


Date Department Speaker Affiliation Presentation title
19.06.2007, Tue 11:00 Quantum statistics Ю.І. Дубленич ICMP

Вплив термодинамічних в'язей на фазову поведінку псевдоспін-електроннної моделі

15.06.2007, Fri 16:00 Quantum statistical theory of catalytic processes Купоров В.М. ICMP

Часові кореляційні функції "заряд-заряд" для кулонівських рідин: розширений гідродинамічний опис

15.06.2007, Fri 16:00 Quantum statistical theory of catalytic processes Соколов В.В. ICMP

Магнітні властивості феромагнітних наночасток у немагнітному середовищі

15.06.2007, Fri 16:00 Quantum statistical theory of catalytic processes к.ф.-м.н. Верхоляк Т.М. ICMP

Динаміка неоднорідних квантових спінових ланцюжків: простий шлях до складної поведінки

12.06.2007, Tue 12:00 Quantum statistics Н.Л.Тишко Львівський національний університет імені Івана Франка

Врахування кореляційних ефектів моделі електронної рідини у рамках базисного підходу (за матеріалами кандидатської дисертації)

15.05.2007, Tue 16:30 Quantum statistical theory of catalytic processes Блавацька В.Б. ICMP

Випадкові блукання на фракталах: закони скейлінгу

4.05.2007, Fri 16:30 Quantum statistical theory of catalytic processes Бзовська І.С. ICMP

Каталітична реакція окислення монооксиду вуглецю: модель граткового газу

25.04.2007, Wed 11:00 Statistical theory of condensed systems В. Блавацька ICMP

Випадкові блукання на фракталах: закони скейлінгу

17.04.2007, Tue 16:30 Quantum statistical theory of catalytic processes к.ф.–м.н. Забуранний О.В. ICMP

Наближення Хартрі-Фока для квантового аналогу моделі поверхні

28.03.2007, Wed 16:00 Statistical theory of condensed systems Д. Іванейко Львівський національний університет ім. Івана Франка

Локальна і кластерна критична динаміка тривимірної невпорядкованої моделі Ізінга

28.03.2007, Wed 11:30 Quantum statistics Глушак П.А. ICMP

Розрахунок структурної функції повільних змінних у модифікованій кінетичній теорії квантової бозе системи

21.03.2007, Wed 16:00 Theory of model spin systems А. Вдович ICMP

Термодинамічні та динамічні властивості сегнетоактивних сполук типу KH2PO4. Уніфікована модель.

21.03.2007, Wed 14:00 Statistical theory of condensed systems В.М. Фітьо, М.В.Шовгенюк Національний університет "Львівська політехніка", ICMP

Ефект Тальбота: метод зв'язаних хвиль та формула Релея - Зоммерфельда

2.03.2007, Fri 11:30 Quantum statistics Дулепа І.Р. ICMP

Енергетичний спектр іонного провідника, що описується операторами Паулі

28.02.2007, Wed 10:00 Theory of model spin systems Держко О.В. ICMP

Модель Хаббарда на фрустрованих гратках

26.02.2007, Mon 10:30 Theory of model spin systems Б. Лісний ICMP

Термодинаміка регулярнозмінних спін-1/2 ромбічних ланцюжків: ланцюжка Ізинга-Гайзенберга і ланцюжка з локальними перескоками міжвузлових спінів

21.02.2007, Wed 17:00 Theory of nonequilibrium processes Yu.I.Dublenych ICMP

Influence of electrons on the phase behaviour of lithium intercalated mixed-valence oxides of transition metals

21.02.2007, Wed 15:00 Statistical theory of condensed systems ст.н.с. Шпот М.А. ICMP

Критична поведінка просторово неоднорідних систем (за матеріалами докторської дисертації)

16.02.2007, Fri 11:30 Quantum statistics Стеців Р. ICMP

Зарядовпорядковані фази в квазіодновимірних структурах з водневими зв'язками

9.02.2007, Fri 11:00 Quantum statistics О.Б.Гера ICMP

Дослідження асиметричної моделі Хаббарда в методі твірного функціоналу