Languages

  • English
  • Українська

Search

Syndicate

Syndicate content

Семінар ІФКС

Семінар ІФКС


By stetsiv - Posted on 14 June 2011

Date: 
16.06.2011, Thu 10:00
Venue: 
вул. Свєнціцького 1, к. 307
Department: 
ІФКС
Speaker: 
О. Слюсаренко
Affiliation: 
Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут”
Presentation title: 

Процеси релаксації та проходження потенціальних бар'єрів в системах зі статистикою Леві та немарківськими кореляціями (за матеріалами кандидатської дисертації)

Abstract: 

Дисертацію присвячено дослідженню поведінки стохастичних систем з

аномальною релаксацією; основна увага приділяється задачі про виліт

частинки з потенціальної ями під дією зовнішньої випадкової сили із

законом розподілу Леві та дробового гаусівського шуму. За допомогою

методу числового інтегрування узагальнених рівнянь Ланжевена отримано

дані для середніх часів вильоту та функцій розподілу часів вильоту

частинки, проведено їх порівняння з аналітичними результатами,

отриманими за допомогою кінетичних підходів, а також з роботами інших

науковців. Підкреслюються схожості та відмінності характерів поведінки

цих систем із класичним броунівським рухом. Для лінійних гаусівських

стохастичних систем із довільними немарківськими стаціонарними

кореляційними функціями випадкової сили виведено узагальнене рівняння

Фокера-Планка, побудовано функції розподілу, розглянуто приклади

описання конкретних систем з узагальненим броунівським рухом.