Languages

  • English
  • Українська

Search

Syndicate

Syndicate content

Захист дисертації

Захист дисертації


By Shvaika Andrij - Posted on 25 May 2017

Date: 
31.05.2017, Wed 15:30

 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
IНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ
Спеціалізована вчена рада Д 35.156.01
 
31 травня 2017 року в залі засідань Інституту фізики конденсованих систем за адресою вул. Свєнціцького, 1 відбудеться захист дисертації
 
КРУПНІЦЬКОЇ Олесі Михайлівни
 
ФРУСТРОВАНІ КВАНТОВІ АНТИФЕРОМАГНЕТИКИ ГАЙЗЕНБЕРГА. ПОБЛИЗУ ПАРАДИГМИ ЛОКАЛІЗОВАНИХ МАГНОНІВ [автореферат, дисертація]
 
на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.02 – теоретична фізика.
 
Робота виконана в Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук України (м. Львів).
 
Науковий керівник:
доктор фiзико-математичних наук, старший науковий спiвробiтник Держко Олег Володимирович, Iнститут фiзики конденсованих систем Нацiональної академiї наук України (м. Львiв), завiдувач вiддiлу квантової статистики.
 
Офіційні опоненти:
доктор фiзико-математичних наук, професор Лукiянець Богдан Антонович, Нацiональний унiверситет “Львiвська полiтехнiка” (м. Львiв), професор кафедри прикладної фiзики i наноматерiалознавства [відгук];
кандидат фiзико-математичних наук, старший науковий спiвробiтник Кузян Роман Оганесович, Iнститут проблем матерiалознавства iм. I.М.Францевича Нацiональної академiї наук України (м. Київ), старший науковий спiвробiтник вiддiлу функцiональних оксидних матерiалiв [відгук].
 
Початок о 15 год. 30 хв.