Languages

  • English
  • Українська

Search

Syndicate

Syndicate content

Захист дисертації

Захист дисертації


By Shvaika Andrij - Posted on 06 September 2017

Date: 
13.09.2017, Wed 15:30

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

IНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ

Спеціалізована вчена рада Д 35.156.01

 

13 вересня 2017 року в залі засідань Інституту фізики конденсованих систем за адресою вул. Свєнціцького, 1 відбудеться захист дисертації

 

ДУВІРЯКА Аскольда Андрійовича

 

ЛАҐРАНЖІАНИ З ЧАСОВОЮ НЕЛОКАЛЬНІСТЮ І РЕЛЯТИВІСТИЧНА КВАНТОВА ЗАДАЧА КІЛЬКОХ ТІЛ [автореферат, дисертація]

 

на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.02 – теоретична фізика.

 

Робота виконана в Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук України (м. Львів).

 

Науковий консультант:

доктор фiзико-математичних наук Третяк Володимир Іванович, Iнститут фiзики конденсованих систем Нацiональної академiї наук України (м. Львiв), провідний науковий співробітник відділу комп’ютерного моделювання багаточастинкових систем.

 

Офіційні опоненти:

доктор фiзико-математичних наук, професор Ситенко Юрій Олексійович, Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України (м. Київ), завідувач відділу теорії ядра і квантової теорії поля [відгук];

доктор фiзико-математичних наук Симулик Володимир Михайлович, Інститут електронної фізики НАН України (м. Ужгород), провідний науковий співробітник відділу теорії елементарних взаємодій [відгук];

доктор фiзико-математичних наук Пляцко Роман Михайлович, Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України (м. Львів), провідний науковий співробітник відділу диференційних рівнянь і теорії функцій [відгук].

 

Початок о 15 год. 30 хв.