Languages

  • English
  • Українська

Search

Syndicate

Syndicate content

Засідання Вченої ради ІФКС НАН України

Засідання Вченої ради ІФКС НАН України


By dara - Posted on 05 December 2019

Date: 
16.12.2019, Mon 15:30

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
 
1. Заключний звіт про виконання НДР "Виявлення нових властивостей невпорядкованих матеріалів при екстремальних умовах: Підхід ab initio моделювання", що виконувалась в рамках українсько-французької програми "Дніпро" на 2019-2020 рр.
                                                                                          Доповідає:  Брик Т.М.
2. Річний звіт про виконання НДР "Дослідження структурних та термодинамічних властивостей частинок Януса", що виконувалась в рамках договору з МОН України № М/57-2019 від 30.05.2019 р. (співпраця Україна-Австрія).
                                                                                         Доповідає:  Баумкетнер А.Б.
3. Звіт про виконання науково-дослідної роботи "Адсорбція плинів та хімічні реакції в пористих матеріалах", що виконувалась в рамках конкурсу проектів міжнародного співробітництва Україна-Китай у 2019 році.
                                                                                         Доповідає:  Головко М.Ф.
4. Заключний звіт про виконання НДР "Ефекти кореляції і фрустрації в сильноскорельованих електронних і магнітних системах", що виконувалась в рамках Гранту НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України.
                                                                                         Доповідає:  Баліга В.Я.
5. Заключний звіт про виконання НДР "Ефекти фрустрації у квантових спінових системах", що виконувалась в рамках Гранту Президента України для молодих вчених.
                                                                                         Доповідає:  Крупніцька О.М.
6. Звіт про виконання НДР "Вплив полідисперсності та пористого середовища на фазову поведінку молекулярних систем", що виконувалась за програмно-цільовою та конкурсною тематикою НАН України у 2019 році.
                                                                                         Доповідає:  Гвоздь Т.В.
7. Затвердження до друку препринтів ІФКС НАН України.
8. Різне.