Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Всі семінари


Дата Department Speaker Affiliation Presentation title
13.09.2013, Пт 16:30 Квантово-статистичної теорії процесів каталізу Ігнатюк В.В. ІФКС

Врахування динаміки оточення при побудові керуючих рівнянь для системи «q-біт + термостат»

6.09.2013, Пт 15:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Мар'яна Красницька ІФКС

Нулі Лі-Янга-Фішера для моделі Поттса

6.09.2013, Пт 11:00 Квантово-статистичної теорії процесів каталізу Максименко М.В. ІФКС

Паулі-скорельоване протікання на деревоподібних графах (гратка Бете,випадковий регулярний граф, регулярний експандер): від феромагнетизму електронів до колапсів у мережах реального світу

3.09.2013, Вт 15:00
Квантово-статистичної теорії процесів каталізу
Лабораторія статистичної фізики складних систем
Вікторія Блавацька ІФКС

Конформаційні властивості складних полімерів: аналітичні та чисельні підходи (за матеріалами докторської дисертації)

22.07.2013, Пн 10:30 ІФКС Проф. В. Коренівський Королівський Технологічний Інститут, Стокгольм, Швеція

Spin-photonics and spin-thermionics

26.06.2013, Ср 10:00 ІФКС Andrzej PATRYKIEJEW Університет Марії-Кюрі Склодовської Люблін, Польщa

Reentrant miscibility in symmetrical mixtures

25.06.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Андрій Трохимчук ІФКС

Новий погляд на Ван-дер-Ваальсовий опис рідинного стану

21.06.2013, Пт 11:30 Квантово-статистичної теорії процесів каталізу проф. Іванків Л.І. ЛНУ ім. І.Франка

Деякі закономірності при каталізі

21.06.2013, Пт 10:00 Статистичної теорії конденсованих систем Т.Є. Крохмальський(a), М.Адамскі(b), Я.Єнджеєвскі(b) (a)ІФКС, (b)Університет Вроцлава

Квантовий критичний скейлінг ступеня подібності БКШ подібної моделі

18.06.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Вікторія Блавацька ІФКС

Петлі в полімерах та польоти Леві

14.06.2013, Пт 14:00 Квантової статистики Олег Величко ІФКС

Дослідження електронних станів у сильно анізотропних шаруватих структурах зі стадійним впорядкуванням

13.06.2013, Чт 10:00 ІФКС м.н.с. Кравців ІФКС

Ефекти флуктуацій і просторового обмеження в теорії простих та анізотропних плинів (за матеріалами кандидатської дисертації)

12.06.2013, Ср 16:00 Комп'ютерного моделювання багаточастинкових систем ст.наук.співр. В.Солов'ян ІФКС

Фазові діаграми і параметри дипольного скла у змішаних сегнето- та антисегнетоелектричних системах

11.06.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Олеся Мриглод ІФКС

Соціальні та економічні мережі: моделювання та аніліз

11.06.2013, Вт 10:00 Статистичної теорії конденсованих систем М.А. Шпот ІФКС

Критичні показники точки Ліфшица в (m,d)-площині

4.06.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Максим Дудка ІФКС

Двопетлеві інтеграли в задачі зі скорельованим безладом

23.05.2013, Чт 10:00 ІФКС проф. Стефан Соколовський Університет Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, Польща

Заряджені подвійні шари в порах: дослідження методом функціоналу густини

21.05.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Мар'яна Красницька ІФКС

Нулі Лі-Янга-Фішера для моделі Ізінга на повному графі

14.05.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Христина Гайдуківська ІФКС

Розрахунок радіуса гірації кільцевого полімеру

7.05.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Юрій Головач ІФКС

Скінченно-розмірний скейлінґ в анізотропних системах