Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Всі семінари


Дата Department Speaker Affiliation Presentation title
29.03.2013, Пт 14:00 Комп'ютерного моделювання багаточастинкових систем Ірина Загладько ІФКС

Методи квантування тахійонних полів

27.03.2013, Ср 15:00 Теорії розчинів м.н.с. І.Кравців ІФКС

Подвійний юкавівський плин поблизу твердої поверхні: теоретико-польовий опис

27.03.2013, Ср 10:30 Квантової статистики Олег Менчишин ІФКС

Наближення за оберненим радіусом взаємодії в моделі XXZ на основі представлення Бар'яхтара--Криворучка--Яблонського для спінових операторів

26.03.2013, Вт 14:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Мар'яна Красницька ІФКС

Скейлінгові функції та співвідношення критичних амплітуд для моделі Поттса на безмасштабних мережах

20.03.2013, Ср 10:30 Квантової статистики Олег Матвєєв ІФКС

Часовороздільна фотоемісійна спектроскопія як приклад дослідження нерівноважної системи

19.03.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Вікторія Блавацька ІФКС

Вплив замороженого та відпаленого безладу на критичну поведінку m-векторної моделі

13.03.2013, Ср 10:30 Квантової статистики Ірина Дулепа ІФКС

Ультрахолодні ферміони в оптичній ґратці типу графену

12.03.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Христина Гайдуківська ІФКС

Випадкові блукання в обмеженому просторі

6.03.2013, Ср 10:30 Квантової статистики Володимир Краснов ІФКС

Надпровідність в моделі Бозе-Фермі-Хаббарда

5.03.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Максим Дудка ІФКС

Критична поведінка магнетиків із протяжними домішками

1.03.2013, Пт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Олеся Мриглод ІФКС

Temporal characteristics of human dynamics in a virtual world

27.02.2013, Ср 10:30 Квантової статистики Олег Матвєєв ІФКС

Елементи нерівноважної теорії динамічного середнього поля

20.02.2013, Ср 11:00 Квантової статистики Ірина Дулепа ІФКС

Оптична гратка типу графену: властивості і перспективи

19.02.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Юрій Головач ІФКС

Логарифмічні поправки до скейлінгу у складних мережах (продовження)

14.02.2013, Чт 10:00 ІФКС зав. відділом, д.фіз.-мат.н. Т.М. Брик ІФКС

Особливості структурних та динамічних властивостей рідких металів при екстремальних тисках

12.02.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Юрій Головач ІФКС

Логарифмічні поправки до скейлінгу у складних мережах

8.02.2013, Пт 11:00 Квантової статистики Володимир Степанович Пастухов Львівський національний університет ім. І. Франка

Властивості багатобозонних систем з різними типами міжчастинкових взаємодій вище температури фазового переходу. (За матеріалами кандидатської дисертації)

5.02.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Вікторія Блавацька ІФКС

Огляд задач про вузли в кільцевих полімерах та адсорбцію протеїнів на ДНК

1.02.2013, Пт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Олеся Мриглод ІФКС

За матеріалами конференції «CYBEREMOTION-2013» (Варшава, 29-30 січня 2013 року)

22.01.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Максим Дудка ІФКС

Гратковий газ на гратці Бете