положення  запит

Про конкурс на здобуття премії ІФКС НАН України у галузі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини для молодих вчених у 2001 році

 

 1. Комітет із присудження премії у 2001р. створено в такому складі:
  • Л.Ф.Блажиєвський, професор кафедри теоретичної фізики Львівського національного університету ім.Івана Франка
  • М.Ф.Головко, професор, зав. відділу ІФКС НАН України
  • А.Г.Загородній, чл.-кор НАН України, заст. директора Інституту теоретичної фізики НАН України ім. М.М.Боголюбова
  • І.М.Мриглод, д.ф.-м.н., заст. директора ІФКС НАН України
  • І.В.Стасюк, чл.-кор НАН України, заст. директора ІФКС НАН України
 2. Перший етап конкурсу - визначення рейтингу робіт за науковою цінністю - будо проведено до 30 травня 2001р.
 3. Другий етап конкурсу - наукову сесію за участю конкурсантів, допущених до другого етапу за підсумками першого, буде проведено протягом 31 травня - 1 червня 2001р.