оголошення  запит

ПОЛОЖЕННЯ

про щорічну Премію ІФКС НАН України

у галузі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини

для молодих вчених

Дирекція та Рада молодих вчених Інституту фізики конденсованих систем НАН України засновують щорічну індивідуальну премію для молодих вчених.

 1. Премія присуджується за найкращу наукову роботу у галузі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, виконану молодим вченим (науковим співробітником, інженером, аспірантом, студентом) у двох вікових категоріях
  • віком до 27 років,
  • віком до 35 років.

 2. Вручення премій приурочується річниці започаткування ІФКС НАН України – створенню відділу СТеКС у травні 1969 року – і відбувається в кінці травня – на початку червня біжучого року.
 3. На здобуття премії може бути висунута наукова робота (цикл робіт), опублікована протягом останніх 5-и років, яка не перемагала у попередніх конкурсах.
 4. Особи, які висунули наукову працю на здобуття премії, не пізніше 1 квітня біжучого року подають до ІФКС НАН України за адресою:
 5. Інститут фізики конденсованих систем НАН України,
  79011, вул. Свєнціцького 1, м. Львів, Україна
  (на здобуття премії)

  у двох примірниках:

  • запит за формою, що додається, друкується українською мовою і підписується здобувачем;
  • анотацію роботи (обсягом до 2 стор.), що включає наукову характеристику роботи та висновки щодо її актуальності та важливості (українською та англійською мовами);
  • відбитки наукових публікацій (або рукописи прийнятих до друку робіт із підтвердженням редколегії), що подаються на конкурс;
  • перелік конференцій, на яких представлялася робота (з документальним підтвердженням апробації).

   

 6. Засновники премії залишають за собою право не розглядати запитів, поданих не за формою. Не беруться до уваги відомості, що не підтверджені документально, а також відомості про досягнення, що були здобуті після закінчення терміну подання запитів.
 7. Конкурсний розгляд поданих робіт проводиться протягом квітня-травня біжучого року.
 8. Порядок і критерії оцінювання поданих на конкурс робіт.
 9. 7.1. Оцінка поданих на конкурс робіт проводиться Комітетом з присудження премії, склад якого визначається дирекцією ІФКС НАН України і оголошується 30 березня біжучого року. Комітет може залучати до оцінки робіт рецензентів – провідних фахівців у конкретній галузі.
  7.2. Кожен з членів Комітету з присудження премії на основі наданих матеріалів виставляє за десятибальною шкалою оцінку за наукову цінність (коефіцієнт 1.0) та за апробацію (коефіцієнт 0.6) роботи. Це складає перший етап конкурсу.
  7.3. В кінці травня – на початку червня біжучого року на науковій сесії учасники конкурсу, відібрані за результатами першого етапу, представляють наукову роботу у формі виступу. Кожен з членів Комітету виставляє за десятибальною шкалою оцінку за представлення роботи (коефіцієнт 0.8).
  7.4. Переможець конкурсу визначається погодженим рішенням Комітету з врахуванням отриманих сумарних оцінок
  7.5. Урочисте нагородження переможців проводиться директором Інституту фізики конденсованих систем НАН України після оголошення результатів конкурсу. Переможці нагороджуються почесними дипломами та грошовими преміями. Розмір премії встановлюється щорічно.

 10. Інформацію про конкурс можна одержати за адресою:
 11. Інститут фізики конденсованих систем НАН України,
  79011, вул. Свєнціцького 1, м. Львів, Україна

   

Голова Ради молодих вчених