оголошення  запит

ПОЛОЖЕННЯ

про щорічну Премію ІФКС НАН України

у галузі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини

для молодих вчених

Дирекція та Рада молодих вчених Інституту фізики конденсованих систем НАН України в 2001 році заснували щорічну індивідуальну премію для молодих вчених.

 1. Премії присуджуються за найкращі наукові роботи у галузі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, виконані молодими вченими (науковими співробітниками, інженерами, аспірантами, студентами) віком до 35 років.
 2. Вручення премій приурочується річниці започаткування ІФКС НАН України – створенню відділу СТеКС у травні 1969 року – і відбувається в кінці травня – на початку червня біжучого року.
 3. На здобуття премії може бути висунута наукова робота (цикл робіт), опублікована протягом останніх 5-и років, яка не перемагала у попередніх конкурсах.
 4. Особи, які висунули наукову працю на здобуття премії, не пізніше 2 квітня біжучого року подають до ІФКС НАН України за адресою:
 5. Інститут фізики конденсованих систем НАН України,
  79011, вул. Свєнціцького 1, м. Львів, Україна
  (на здобуття премії)

  у двох примірниках:

  • запит за формою, що додається (друкується українською мовою у двох примірниках)і підписується пошукувачем;
  • анотацію роботи (обсягом 1-2 стор.), що включає наукову характеристику роботи та висновки щодо її актуальності та важливості (українською та англійською мовами);
  • відбитки наукових публікацій (або рукописи прийнятих до друку робіт із підтвердженням редколегії), що подаються на конкурс (в одному примірнику);
  • перелік конференцій, на яких було представлено роботу (з документальним підтвердженням - відбитком першої сторінки збірника тез та сторінки з тезами доповіді - в одному примірнику).

   

 6. Запити, при поданні яких порушено вимоги даного Положення, не розглядаються.
 7. Попередній розгляд робіт, поданих на конкурс, проводиться протягом квітня-травня біжучого року.
 8. Порядок і критерії оцінювання робіт.
 9. 7.1. Оцінка поданих на конкурс робіт проводиться Комітетом з присудження премії, склад якого визначається дирекцією ІФКС НАН України і оголошується 30 березня біжучого року. Комітет може залучати до оцінки робіт рецензентів – провідних фахівців у конкретній галузі.
  7.2. На першому етапі конкурсу Кожен з членів Комітету з присудження премії, на основі наданих матеріалів, виставляє оцінку за наукову цінність (максимум - 10 балів) та за апробацію (максимум - 6 балів) роботи.
  7.3. На другому етапі конкурсу (відбувається в кінці травня – на початку червня біжучого року) на науковій сесії (нараді, конференції)учасники конкурсу, відібрані за результатами першого етапу, представляють роботу у формі виступу. Кожен з членів Комітету виставляє оцінку за представлення роботи (максимум 8 балів).
  7.4. Переможець конкурсу визначається погодженим рішенням Комітету з врахуванням сумарної кількості балів, отриманих на попередніх етапах

 10. Урочисте нагородження переможців проводиться директором Інституту фізики конденсованих систем НАН України після оголошення результатів конкурсу. Переможці нагороджуються почесними дипломами та грошовими преміями. Розмір премії встановлюється щорічно.

 11. Інформацію про конкурс можна одержати за адресою:
 12. Інститут фізики конденсованих систем НАН України,
  79011, вул. Свєнціцького 1, м. Львів, Україна
  Рада молодих вчених

  http://www.icmp.lviv.ua/konkurs
  email: cys@icmp.lviv.ua

   

  Вчений секретар ІФКС НАН України
  к. ф.-м.н. О.Л.Іванків

  Голова Ради молодих вчених
  О. Притула