Конкурс-2001  положення 

Комітет з присудження Премії
Учасники другого етапу

ПРОГРАМА

Четвер, 30 травня 2002 року

10.00-10.10 І.Р. Юхновський

Вступне слово

10.10-10.50 A.Г. Загородній (ІТФ НАН України ім. М.М.Боголюбова)

Запрошена лекція "Часово-нелокальна теорія турбулентної дифузії"
11.50-11.15 О.Р. Баран (Львів, ІФКС НАН України) “Кластерний підхід в дослідженні псевдоспінових моделей”
11.15-11.40 Перерва на каву

11.40-12.20 С.Л. Гнатченко (Харків, ФТІНТ НАН України імені Б.І. Вєркіна)

Запрошена лекція "Стабільні та метастабільні магнітні стани багатошарових плівок типу "феромагнітний метал - немагнітний прошарок"

12.20-12.45 О.І. Крамар (Тернопіль, Державний технічний університет імені Івана Пулюя)

“Металічний феромагнетизм в узагальненій моделі Габбарда”

12.45-13.10 О.А. Воробйов (Львів, ІФКС НАН України)

“Вплив сильних короткосяжних кореляцій на поведінку одновимірного протонного провідника”

13.10-14.45 Перерва на обід

14.45-15.30 А.М. Швайка (Львів, ІФКС НАН України)

Запрошена лекція "Теорія динамічного середнього поля електронних систем в режимі сильних кореляцій"

15.30-15.55 В.І. Капко (Львів, ІФКС НАН України)

“Врахування асоціативних взаємодій в теорії розчинів електролітів”


15.55-16.20 Перерва на каву

16.20-16.45 Р.В. Чепульський (Київ, Національний університет імені Тараса Шевченка)

“Кільцеве наближення для статистико-термодинамічного опису конфігураційних ефектів у сплавах”

16.45-17.10 О.В. Забуранний (Львів, ІФКС НАН України)

“Термодинамічні властивості одновимірних неоднорідних спін-1/2 систем”


П’ятниця, 31 травня 2002 року

10.00-10.40 Р.Р.Левицький (Львів,ІФКС НАН України)

Запрошена лекція "Сучасні проблеми теорії сегнетоактивних матеріалів типу лад-безлад"

10.40-11.05 Л.А. Дорош (Львів, Національний університет "Львівська Політехніка”)

“Дослідження електронних та магнітних властивостей спін-електронної моделі аморфних сплавів”

11.05-11.30 А.А. Ровенчак (Львів, Національний університет імені Івана Франка)
“Термодинамічні функції рідкого гелію-4 в надплинній та нормальній фазах”

 

11.30-11.55 Перерва на каву

11.55-12.35 М.І. Глущук (Харків, ФТІНТ НАН України імені Б.І. Вєркіна)

Запрошена лекція "Харківська фізична школа у ФТІНТ НАН України"

12.35-13.00 М.Я. Міхальова (Чернівці, Національний університет імені Юрія Федьковича)

“Взаємодія квазічастинок у складних сферичних напівпровідникових квантових ямах”
13.00-13.25 Б.М. Лісний (Львів, ІФКС НАН України)
“Термодинаміка i статичні діелектричні властивості сегнетоактивних кристалів сім’ї KH2PO4 з врахуванням тунелювання протонів на водневих зв’язках”
13.25-13.50 Ю.Л. Скоренький (Тернопіль, Державний технічний університет імені Івана Пулюя)
“Ефекти міжелектронних взаємодій в узагальненнях моделі Габбарда”

13.50-14.20 Засідання Конкурсного комітету із присудження премії

14.20-15.30 Перерва на обід

17.00 Оголошення результатів конкурсу, урочисте нагородження переможців,
       товариська зустріч

 

Інститут фізики конденсованих систем НАН України,
79011, вул. Свєнціцького 1,
Львів, Україна
тел./факс (0322) 76-19-78
http://www.icmp.lviv.ua/konkurs/index.html
e-mail: cys@icmp.lviv.ua