ПРОГРАМА
III-ї робочої наради-семінару молодих вчених з статистичної фізики та теорії конденсованої речовини

Львів, 5-6 червня 2003 року
Інститут фізики конденсованих систем НАН України

 

Четвер, 5 червня 2003 року

 

10.00-10.10 Ігор Стасюк (Львів, ІФКС НАН України)

Вступне слово

10.10-11.10 Олег Держко (Львів, ІФКС НАН України)

Запрошена лекція "Великі питання фізики очима дослідників конденсованої матерії"
11.10-11.35 Максим Дудка (Львів, ІФКС НАН України)   “Критична поведінка магнетиків з випадковою анізотропією”
11.35-12.00 Юрій Козловський (Львів, ІФКС НАН України)
“Теорія спільного дробового фур'є-перетворення оптичних сигналів: підхід на основі методу розподілу сигналів”

12.00-12.25 Перерва на каву


12.25-12.50 Юрій Середа (Харків, Науково-технічний центр електрофізичної обробки НАН України)
“Модульовані структури однокомпонентного параметра порядку”
12.50-13.15 Людмила Дорош (Львів, Національний університет "Львівська політехніка")
"Дослідження електронних та магнітних властивостей спін-електронної моделі аморфних сплавів"

13.15-13.40 В'ячеслав Купоров (Луцьк, Волинський державний університет ім. Лесі Українки)

“Побудова функцій Гріна для систем з дискретними спектрами”


13.40-15.00 Перерва на обід

 

15.00-16.00 Станіслав Вільчинський (Київ, Національний університет ім. Тараса Шевченка)

Запрошена лекція "Структура надплинної компоненти і спектр елементарних збуджень у квантовій бозе-рідині Не4"

16.00-16.25 Андрій Назаренко (Львів, ІФКС НАН України)

“Статистична механіка релятивістських систем взаємодіючих частинок”

16.25-16.50 Перерва на каву


16.50-17.15 Станіслав Кучеренко (Донецьк, Фізико-технічний інститут ім. О.Галкіна НАН України)

“Пружні анізотропно-деформуючі механізми впливу температури, магнітного поля та тиску на структурні фазові переходи та властивості магнітних напівпровідників”
17.15-17.40 Мар'яна Каркульовська (Львів, Національний університет "Львівська політехніка") “Амплітудно-фазова спектроскопія інтерферометрів Фабрі-Перо”

 

П’ятниця, 6 червня 2003 року

 

10.00-11.00 Тарас Брик (Львів,ІФКС НАН України)

Запрошена лекція "Дослідження границь розділу рідина-кристал методом молекулярної динаміки"

11.00-11.25 Йосип Гуменюк (Львів, ІФКС НАН України)
“Дослідження коефіцієнтів преносу багатосортних сумішей густих газів заряджених і нейтральних частинок на основі кінетичного рівняння Енскога-Ландау”
11.25-11.50 Назар Савицький (Варшава, Інститут фізики Польської академії наук)
“Дослідження квантової області торів Кантора в більярдах у формі четвертини стадіону”

11.50-12.15 Перерва на каву

 

12.15-13.15 Володимир Ткачук (Львів, Національний університет імені Івана Франка)

Запрошена лекція "Квантова інформація"
13.15-13.40 Василь Сахнюк (Луцьк, Волинський державний університет імені Лесі Українки)
“Струмові стани в SNS-контакті при довільній товщині нормального прошарку і температурах, близьких до критичної”
13.40-14.05 Богдан Маркович (Львів, Національний університет "Львівська політехніка")
“Термодинамічні та структурні характеристики неоднорідного електронного газу”

 

14.05-15.30 Перерва на обід

 

15.30-16.00 Засідання Конкурсного комітету із присудження премії

16.00 Оголошення результатів конкурсу, урочисте нагородження переможців, товариська зустріч

 

Інститут фізики конденсованих систем НАН України,
79011, вул. Свєнціцького 1,
Львів, Україна
тел./факс (0322) 76-19-78
http://www.icmp.lviv.ua/konkurs/index.html
e-mail: cys@icmp.lviv.ua