Четвер, 2 червня 2005 р.
930 – 950

Відкриття

Вступне слово в.о. директора ІФКС НАН України
д.ф.-м.н. І.М.Мриглода

950 – 1015

Конкурсна доповідь

Б.М. Лісний (ІФКС НАН України, Львів)
"Термодинаміка протонної моделі сегнетоактивних кристалів сім’ї KH2PO4 з врахуванням тунелювання і п’єзоелектричної взаємодії"

1015 – 1100

Запрошена лекція

В.І. Кутько (ФТІНТ ім. Б.І.Вєркіна НАН України , Харків)
"Динаміка шаруватих ян-теллерівських кристалів рідкоземельних сполук"

1000 – 1125

Конкурсна доповідь

К.В. Григоришин (ІФ НАН України, Київ)
"Кластероутворення в системі взаємодіючих Бозе частинок"

1125 – 1150

Запрошена лекція

Л. Генрі (заст. виконавчого директора УНТЦ, Канада)
Н. Артюховська (представник CRDF в Україні, Київ)
"Пріоритети та участь в конкурсах в рамках програми УНТЦ та CRDF в Україні"

1150 – 1215 Кава
1215 – 1240

Конкурсна доповідь

О.Я. Гуль (ІФ ПАН, Варшава)
"Статистика нодальних областей, передбачення перколяційної теорії, та експеримент з мікрохвильовими більярдами "

1240 – 1325

Запрошена лекція

Ю.В.Головач (ІФКС НАН України, Львів)
"Екзотичні задачі статистичної фізики"

1325 – 1350

Конкурсна доповідь

О.В. Хоменко (СДУ, Суми)
"Синергетика динамічних фазових режимів граничного тертя"

1350 – 1530 Обідня перерва
1530 – 1555

Конкурсна доповідь

Т.М. Верхоляк (ІФКС НАН України, Львів)
"Дослідження низьковимірних квантових спінових систем за допомогоюперетворення Йордана-Вігнера"

1555 – 1640

Запрошена лекція

О.Й.Соколовський (ДНУ, Дніпропетровськ)
"
Скорочений опис нерiвноважних станiв із врахуванням флуктуацiй"

1640 – 1705

Конкурсна доповідь

М.І. Клапчук (НУ “Львівська політехніка”, Львів)
"
Стани електронегативних домішок в структурно невпорядкованих системах"

1705 – 1730

Конкурсна доповідь

М.Ю. Дручок (ІФКС НАН України, Львів)
"Мікроскопічна теорія катіонного гідролізу у водних розчинах електролітів"

П’ятниця, 3 червня 2005 р.
1000 – 1025

Конкурсна доповідь

О.О. Притула (ІФКС НАН України, Львів)
"
Вплив зовнішнього поля на поведінку тривимірного ізінгоподібного магнетика в околі критичної точки"

1025 – 1110

Запрошена лекція

В. І.Третяк (ІФКС НАН України, Львів)
"Нелокальні взаємодії у класичній релятивістичній механіці системи частинок"

1110 – 1135

Конкурсна доповідь

О.В. Волков (ЛНУ імені Івана Франка, Львів)
"Транспортні властивості та електронна структура невпорядкованих металічних систем"

1135 – 1330 Кава
Засідання комітету із присудження премій
1330 Підведення підсумків конкурсу молодих вчених.
Відзначення переможців