Програма
Робочої наради-семінару в рамках
VІ Всеукраїнського конкурсу молодих вчених у галузі статистичної фізики та теорії конденсованої  речовини


Львів, 30-31 травня 2006 р.
зал засідань ІФКС НАН України, вул. Свєнціцького, 1

Вівторок, 30 травня 2006 р.
1000 – 1020

Відкриття

Вітальне слово від організаторів
заступник директора ІФКС НАН України
І.В. Стасюк

1020 – 1045

Конкурсна доповідь

А. Андрусик (ІФКС НАН України, Львів)
"Термодинаміка протонної моделі сегнетоактивних кристалів сім’ї KH2PO4 з врахуванням тунелювання і п’єзоелектричної взаємодії"

1045 – 1130

Запрошена лекція

проф. Ю.М. Височанський (Ужгородський національний університет , Ужгород)
"Фазовi переходи та стан дипольного скла в шаруватих кристаллах сегнетиелектрикiв
CuInP2S(Se)6"

1130 – 1155

Конкурсна доповідь

А. Марко (Інститут Фраунгофера, Німеччина)
"Розвиток застосувань для ядерного магнітного резонансу"

1155 – 1230 Кава
1230 – 1255

Конкурсна доповідь

О. Притула (ІФКС НАН України, Львів)
"Вплив зовнішнього поля на поведінку тривимірного ізінгоподібного магнетика в околі критичної точки"

1255 – 1340

Запрошена лекція

д. фіз-мат. наук С.Н. Волков (ІТФ НАН України, Київ)
"Конформаційні збудження в молекулі ДНК"

1340 – 1405

Конкурсна доповідь

А. Ступка (Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ)
"Флуктуаційна електродинаміка"

1405 – 1530 Обідня перерва
1530 – 1555

Конкурсна доповідь

Н. Токій (ФТІ імені О.О. Галкіна НАН України, Донецьк)
"Моделювання впливу аніонних та катіонних домішок на транспорт в нанокристалічних
оксидах"

1555 – 1640

Запрошена лекція

О.В. Жидков (ІПБАЕС НАН України)
"
Високорадіоактивні силікатні композиції як нерівноважні конденсовані системи: супутні явища та можливості прогнозування їх фізичного стану на майбутнє"

1640 – 1705

Конкурсна доповідь

Г. Гуйван (Ужгородський національний університет , Ужгород)
"
Вплив зовнішнього тиску та електричного поля на діелектричні властивості кристалів сімейства KDP і сегнетової солі"

Середа, 31 травня 2006 р.
1000 – 1025

Конкурсна доповідь

С. Шульга (ІТФ імені Ахієзера, ННЦ ХФТІ НАН України,Харків)
"
Суперпозиція надплинних станів з   синглетною та триплетною симетрією в одно- та двокомпонентній фермі-рідині"

1025 – 1110

Запрошена лекція

А.Д. Трохимчук (ІФКС НАН України, Львів)
"Про природу впорядкування в дисперсних середовищах"

1110 – 1135

Конкурсна доповідь

О. Воробйов (ІФКС НАН України, Львів)
"Нелокальні короткосяжні кореляції в одновимірних системах з іонною та протонною провідністю"

1135 – 1330 Кава
Засідання комітету із присудження премій
1330 Підведення підсумків конкурсу молодих вчених.
Відзначення переможців