на головну

 

 

Запит на щорічну Премію ІФКС НАН України у галузі статистичної
фізики та теорії конденсованої речовини для молодих вчених

(Rich Text Format version)

(Microsoft Word 97/2000/XP/2003 version)

 

Прізвище, ім’я, по батькові:

укр. мовою__________________________________

англ. мовою_________________________________

Дата народження__________________

Адреса для листування ________________________________________________________

_______________________________________________________________________

тел._______________________________

факс______________________________

E-mail_____________________________

Місце праці чи навчання (назва, адреса) __________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

наук. ступінь, посада, _______________________________________________

тел. ___________________________

факс __________________________

E-mail _________________________

*Науковий керівник:

прізвище, ім’я, по батькові:
укр. мовою/ англ. мовою______________________________________________

наук. ступінь, посада, організація______________________________________

        _______________________________________________________________________

тел. ____________________________

факс ___________________________

E-mail __________________________

Назва роботи (циклу робіт):

укр. мовою_______________________________________________________

       ______________________________________________________________________

англ. мовою______________________________________________________

      ______________________________________________________________________

Перелік наукових праць мовою оригіналу, що вийшли з друку або прийняті до друку, які подаються на конкурс, додається.

Перелік конгресів, симпозіумів, конференцій, тощо, на яких представлялась робота, додається з документальним підтвердженням у вигляді ксерокопії титульної сторінки збірки тез (праць) або програми з повною назвою конференції та тези доповідей.

Я,___________________________ своїм підписом засвідчую достовірність даних,

(прізвище, ім’я, по батькові) наведених у запиті.

Підпис________________________ Дата_______________________

(* - заповнювати не обов’язково, але бажано)