про щорічну всеукраїнську школу-семінар і конкурс молодих науковців у галузі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини

У 2001 Щорічна всеукраїнська школа-семінар і конкурс молодих вчених у галузі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини встановлена Дирекцією та Радою молодих вчених ІФКС НАН України у 2001 році.

 1. Премія присуджується за наукові роботи у галузі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, виконані молодими вченими (науковими співробітниками, інженерами, аспірантами, студентами) віком до 35 років.
 2. Вручення премій приурочується річниці започаткування ІФКС НАН України – створенню відділу СТеКС у травні 1969 року – і відбувається наприкінці травня – на початку червня кожного року.
 3. На здобуття премії може бути висунута наукова робота (цикл робіт), опублікована протягом останніх 5-ти років, яка не перемагала у попередніх конкурсах.
 4. Подання матеріалів на здобуття премії здійснюється до 1 травня за адресою ІФКС НАН України:

  Інститут фізики конденсованих систем НАН України,
  79011, вул. Свєнціцького 1, м. Львів, Україна
  (на здобуття премії)

  Матеріали на здобуття премії повинні включати:

  • запит за формою, що додається (друкується українською мовою у двох примірниках) і підписується пошукувачем;
  • анотацію роботи (обсягом 1-2 стор.), що включає наукову характеристику роботи та висновки щодо її актуальності та важливості (по два примірники українською мовою);
  • відбитки наукових публікацій (або рукописи прийнятих до друку робіт із підтвердженням редколегії), що подаються на конкурс (в одному примірнику);
  • перелік конференцій, на яких було представлено роботу (з документальним підтвердженням - відбитком першої сторінки збірника тез та сторінки з тезами доповіді - в одному примірнику).

  Конкурс проводиться в рамках щорічної школи-семінару в ІФКС НАН України.

Порядок і критерії оцінювання робіт:

 1. Оцінка поданих на конкурс робіт проводиться Комітетом з присудження премії, склад якого визначається дирекцією ІФКС НАН України і оголошується 30 березня поточного року. Комітет може залучати до оцінки робіт рецензентів – провідних фахівців у конкретній галузі.
 2. На першому етапі конкурсу кожен з членів Комітету з присудження премії, на основі наданих матеріалів, виставляє оцінку за наукову цінність (максимум - 10 балів) та за апробацію (максимум - 6 балів)
 3. Другий етап конкурсу (відбувається в кінці травня – на початку червня поточного року) і проводиться підчас школи-семінару. Учасники конкурсу, відібрані за результатами першого етапу, представляють роботу у формі виступу, час виступу 25 хвилин (в тому числі 5 хвилин на запитання). Робоча мова наукової сесії - українська. Кожен з членів Комітету виставляє оцінку за представлення роботи (максимум 8 балів).
 4. Переможець конкурсу визначається погодженим рішенням Комітету з врахуванням сумарної кількості балів, отриманих на попередніх етапах

Урочисте нагородження переможців проводиться директором Інституту фізики конденсованих систем НАН України після оголошення результатів конкурсу. Переможці нагороджуються почесними дипломами та грошовими преміями. Розмір премії встановлюється щорічно.

Інформацію про конкурс можна одержати за адресою:

Інститут фізики конденсованих систем НАН України,
79011, вул. Свєнціцького 1, м. Львів, Україна
Рада молодих вчених

http://www.icmp.lviv.ua/konkurs
email: cys@icmp.lviv.ua

 

Вчений секретар ІФКС НАН України
к. ф.-м.н. Р.С. Мельник

Голова Ради молодих вчених ІФКС НАН України
О. Притула