IX Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених
у галузі статистичної фізики і теорії конденсованої речовини
Львів • 28-29 травня 2009