Учасники

Конкурс
Ім'яОрганізаціяТема доповіді
1 Андрусик Андрій Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів П'єзоелектричний резонанс у сегнетовій солі
2 Жиленко Тетяна Сумський державний Університет, Суми Дослідження квазірівноважних умов поверхневої конденсації фрактальних структур
3 Купоров В'ячеслав Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів Узагальнена гідродинаміка багатокомпонентних рідин: іонні та нейтральні плини
4 Лисенко Ірина Інститут прикладної фізики НАН України, Суми Мікроструктурні перетворення у конденсованих системах підданих радіаційному впливу
5 Ляшенко Яків Сумський державний університет, Суми Нелінійна статистична теорія межового тертя
6 Пацаган Тарас Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів Теорія та комп'ютерне моделювання плину в пористих матрицях різної морфології
7 Скоробагатько Гліб ФТІНТ НАН України ім. Б.І. Вєркіна, Харків Вплив квантової невизначеності координати доту на транспорт електронів крізь молекулярні транзистори
Школа-семінар
Ім'яОрганізаціяТема доповіді
1 Башмакова Наталія КНУ ім. Т.Шевченка, Київ Розрахунок параметрів зв'язування алкалоїдів з ДНК
2 Безвершенко Юлія ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАНУ, Київ Динаміка спіна в кноїдальному магнітному полі
3 Бзовська Ірина Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів Явище бістабільності та хімічні осциляції в каталітичній реакції окислення монооксиду вуглецю
4 Василенко Андрій Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів Рівняння узагальненої гідродинаміки для іонних розплавів з врахуванням поляризаційних ефектів
5 Вернигора Ірина Інститут прикладної фізики НАН України, Суми Статистична термодинаміка близького ладу та кінематичне дифузне розсіяння випромінень у стопах ГЦК-Ni-Fe: порівняння з чисельним експериментом
6 Гамаюн Олександр ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАНУ, Київ Нестабільність надкритичного кулонівського центру індукована магнітним полем в графені
7 Гвоздь Тарас ЛНУ ім.І.Франка, Львів Термодинаміка юкавівських сфер. Високотемпературне наближення
8 Головій Володимир ВНУ ім. Л.Українки, Луцьк Вплив прозорості діелектричного прошарку на форму залежності струму від різниці фаз у надпровідних контактах типу SIS
9 Грицьків Роман Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів Вивчення колективної динаміки бінарного скла методом молекулярної динаміки
10 Дегтярьов Ігор ФТІНТ НАН України ім. Б.І. Вєркіна, Харків Особлвості фазової діаграми рідких розчинів 3Не-4Не в умовах обмеженної геометрії
11 Дзумедзей Роман Прикарпатський НУ ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ Механізми розсіювання у легованих кристалах плюмбум телуриду
12 Задворняк Іван НУ "Львівська політехніка", Львів Дослідження взаємодії між електронами в напівобмеженому металі
13 Зубков Олег Одеський НУ імені І.І. Мечникова, ктф, Одеса Статистична модель електронних властивостей мікрошпаристих матеріалів
14 Калькута Сергій Інститут магнетизму НАН та МОН України, Київ Теоретичне дослідження кристалічної будови і електронної структури йонного провідника La0.5Li0.5TiO3
15 Князь Ігор Сумський державний Університет, Суми Порушення симетрії потенціалу синергетичної системи під впливом корельованих флуктуацій
16 Кравців Іван Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів Дослідження анізотропного флюїду методом теорії поля
17 Кравченко Людмила Інститут монокристалів НАНУ, Харків Надплинність електрон-діркових пар у двошаровій графеновій структурі в квантуючому магнітному полі
18 Кравчук Ксенія
2 доповіді
ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАНУ, Київ Вихідний потік гальмівного зв’язуючого нейрону із затриманим зворотнім зв’язком
19 Кузьмак Андрій ЛНУ ім.І.Франка, Львів Ефекти, якi виникають для брахiстохрони в метрицi Шварцшiльда
20 Лісунов Олександр ФТІНТ НАН України ім. Б.І. Вєркіна, Харків Пошук невпорядкованої фази у деформованому 3Не
21 Максименко Микола Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів
22 Марків Богдан Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів Метод нерівноважного статистичного оператора у статистиці Рені
23 Менчишин Олег Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів
24 Насєдкін Костянтин ФТІНТ НАН України ім. Б.І. Вєркіна, Харків Новий стан двовимірної електронної системи над рідким гелієм
25 Пікалов Олександр Інститут монокристалів НАНУ, Харків Стаціонарні хвилі у надтекучому екситонному газі в двошарових холівских системах
26 Романік Роман Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів Вплив зовнішнього поля на фазовий перехід другого роду в ізінгівському магнетику
27 Слободенюк Артур ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАНУ, Київ Густина електронних станів двовимірних систем у суперпозиції Аарон-Бомівського і постійного магнітного полів
28 Соколов Андрій Одеський НУ імені І.І. Мечникова, ктф, Одеса Оптичні властивості помірно густої плазми
29 Тихий Владислав ФТІНТ НАН України ім. Б.І. Вєркіна, Харків Вимірювання електричного сигналу у надплинному рідкому гелії при розповсюдженні хвиль другого звуку
30 Топілко Мирослава Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів Динамічні властивості спін-1/2 XX ланцюжка із стаціонарним потоком енергії
31 Черняк Олександр ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАНУ, Київ Феноменологічні моделі транспорту тестових частинок у зовнішніх полях
32 Юрчишин Ігор Прикарпатський НУ ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ Квантово-розмірні ефекти у конденсованих системах на основі сполук IV-VI

Підтримка: