ПОЛОЖЕННЯ

про щорічну Всеукраїнську школу-семінар і Конкурс молодих вчених у галузі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини

Щорічний Конкурс молодих вчених у галузі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини започаткований Дирекцією та Радою молодих вчених ІФКС НАН України у 2001 році. З 2007 року Конкурс розширився до Школи-семінару з залученням більшої кількості учасників.

Школа-семінар.

 1. Для участі у Школі-семінарі потрібно заповнити реєстраційну форму та надіслати тези на електронну адресу rmv@icmp.lviv.ua до терміну, вказаного в Оголошенні.
 2. За найкращу доповідь на Школі-семінарі передбачено винагороду згідно відповідної оцінки Комітету з присудження премій.

Конкурс.

 1. Для участі у Конкурсі потрібно заповнити реєстраційну форму та надіслати тези на електронну адресу rmv@icmp.lviv.ua до визначеного терміну.
 2. Премія присуджується за наукові роботи у галузі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, виконані молодими вченими (науковими співробітниками, інженерами, аспірантами, студентами) віком до 35 років.
 3. Вручення премій приурочується річниці започаткування ІФКС НАН України – створенню відділу СТеКС у травні 1969 року – і відбувається наприкінці травня – на початку червня кожного року.
 4. Подання матеріалів на здобуття премії здійснюється до дати, вказаної в оголошенні на адресу ІФКС НАН України:
  Інститут фізики конденсованих систем НАН України,
  79011, вул. Свєнціцького 1, м. Львів, Україна
  (на здобуття премії)


  Матеріали на здобуття премії повинні включати:
  • розширену анотацію роботи (обсягом 1-2 стор.), що включає наукову характеристику роботи та висновки щодо її актуальності та важливості (два примірники українською мовою);
  • відбитки наукових публікацій (або рукописи прийнятих до друку робіт із підтвердженням редколегії), що подаються на конкурс (в одному примірнику);
  • перелік конференцій, на яких було представлено роботу (з документальним підтвердженням - відбитком першої сторінки збірника тез та сторінки з тезами доповіді - в одному примірнику).

Порядок і критерії оцінювання конкурсних робіт:

 1. Оцінка поданих на конкурс робіт проводиться Комітетом з присудження премії, склад якого визначається дирекцією ІФКС НАН України і оголошується 30 березня поточного року. Комітет може залучати до оцінки робіт рецензентів – провідних фахівців у відповідній галузі.
 2. На першому етапі конкурсу кожен з членів Комітету з присудження премії, на основі наданих матеріалів, виставляє оцінку за наукову цінність (максимум - 10 балів) та за апробацію (максимум - 6 балів).
 3. Другий етап конкурсу (відбувається в кінці травня – на початку червня поточного року) і проводиться підчас школи-семінару. Учасники конкурсу, відібрані за результатами першого етапу, представляють роботу у формі виступу, час виступу 25 хвилин (в тому числі 5 хвилин на запитання). Робоча мова наукової сесії - українська. Кожен з членів Комітету виставляє оцінку за представлення роботи (максимум 8 балів).
 4. Переможець конкурсу визначається погодженим рішенням Комітету з врахуванням сумарної кількості балів, отриманих на попередніх етапах.

Урочисте нагородження переможців проводиться директором Інституту фізики конденсованих систем НАН України після оголошення результатів конкурсу. Переможці нагороджуються почесними дипломами та грошовими преміями. Розмір премії встановлюється щорічно.

Матеріали Всеукраїнської школи-семінару та Конкурсу молодих вчених друкуються у збірнику тез.

Детальну інформацію можна отримати на веб-сторінці:
http://www.icmp.lviv.ua/konkurs

або надіславши листа на адресу:
rmv@icmp.lviv.ua


Вчений секретар ІФКС НАН України:

к.ф.-м.н. Р.С. Мельник

Голова Ради молодих вчених ІФКС НАН України:

к.ф.-м.н. О.П. Матвєєв

Підтримка: