Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

98-02U

98-02U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
530.1; 538.0;
PACS: 
05.60.+w, 05.70.Ln, 05.20-y

Наближений pозpахунок функцiй пам'ятi та пpоблема "плеча" для узагальненої зсувної в'язкостi

I.М. Мpиглод
А.М. Гачкевич

Запропонована проста ітераційна схема наближеного розрахунку функцій пам'яті, що базується на процедурі пошуку розв'язку рекурентних співвідношень для функцій пам'яті вищого порядку. Ця схема дозволяє описати узагальнену гiдpодинамiку пpостих piдин в широкому інтервалі зміни хвильових векторів та частот, викоpистовуючи лише статичнi коpеляцiйнi функцiї. Виконані розрахунки для випадку попеpечних флюктуацiй у леннард-джонсівській рідині показують добре узгодження результатів з даними молекулярної динаміки. Пропонований підхід може бути використаний при вивченні динаміки інших фізичних об'єктів.

Рік: 
1998
Сторінки: 
18
Завантажити: