Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

98-17E

98-17E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532, 537.226, 541.135
PACS: 
82.20.Db, 82.20.Hf, 82.30.b

Конфігураційна модель утворення комплексів з металами у водних розчинах

І.В. Стасюк
О.В. Величко

Запропоновано конфігураційну модель для квантово статистичного опису процесу утворення комплексів металів іонів у водному розчині. Особливу увагу звернено на утворення гідроксокомплексів. На основі запропонованої моделі можна визначити ряд хімічних характеристик реакції, зокрема функцію Б'єррума, парціальні мольні частки і константи утворення. Встановлено, що при зміні pH реакції розчину області існування різних форм комплексу залежать від різниці конфігураційних енергій та температури. Виявлено існування ефекту насичення, шо приводить до різкої зміни концентрації лігандів в розчині при проходженні концентрації іонів металу через певне значення. Досліджено залежність цього ефекту від температури та інших параметрів системи.

Рік: 
1998
Сторінки: 
8
Завантажити: