Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

98-24E

98-24E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
531/533; 530.12: 531.18
PACS: 
03.20, 03.30+p, 11.30.Cp

Моделі конфайнменту типу Фоккера на основі ефективного лаґранжіяну в класичній теорії Янґа--Міллса

А. Дувіряк

На основі нестандартної теорії поля Янґа--Міллса отримано Абелеві потенціяли рухомих точкових джерел. Вони використовуються для побудови часо-симетричного та часо-асиметричного інтеґралів дії типу Фоккера, що описують класичну динаміку двочастинкової системи з утримуючою взаємодією. Часо-асиметричну модель переформульовано в рамки гамільтонового формалізму. Відповідну задачу двох тіл зведено до квадратур. В рамках квазікласичного розгляду оцінюється поведінка траєкторій Редже.

Рік: 
1998
Сторінки: 
34
Завантажити: