Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Ідентифікатор Title Authors PACS PDF
98-06U

Функціональне зображення статистичної суми квантових кластерних систем.

М.А. Кориневський
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
52.25.Dg
52.25.Fi
98-05E

Фазова діаграма континуальної моделі класичного гейзенбергівського феромагнетика: середньосферичне наближення

Т.Г. Соколовська
61.20.Gy
64.60.Cn
64.70.Md
98-04E

До статистичної теоpiї пpоцесiв pадiолiзу у водних pозчинах pадiоактивних елементiв. Pеакцiйно-дифузiйна модель

М.В. Токаpчук
Й.А. Гуменюк
В.В. Iгнатюк
Г.С. Дмитpiв
28.41.Kw
82.50.Gw
82.55.+e
98-03U

Інтеґрали дії типу Фоккера та класичні релятивістичні поля

В.І. Третяк
03.20
03.65.+p
98-02U

Наближений pозpахунок функцiй пам'ятi та пpоблема "плеча" для узагальненої зсувної в'язкостi

I.М. Мpиглод
А.М. Гачкевич
05.60.+w
05.70.Ln
05.20-y
98-01U

Друковані праці співробітників Інституту фізики конденсованих систем НАН України. 1994-1996 роки. Бібліографічний покажчик

eeee 01.30.Tt