Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

08-19U

08-19U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
538.951, 538.956, 537.9
PACS: 
77.22.Ch, 77.22.Gm, 77.65.Bn 77.84.Fa, 77.65.Fs

Поздовжні статичні діелектричні, п'єзоелектричні, пружні, електрострикційні та динамічні діелектричні властивості антисегнетоелектриків типу ND$_4$D$_2$PO$_4$

Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
А.С. Вдович

У рамках модифікованої моделі протонного впорядкування кристалів сім'ї KH$_{2}$PO$_{4}$ з врахуванням лінійного за деформацією $\varepsilon _6 $ внеску в енергію протонної підсистеми, але без врахування тунелювання в наближенні чотиричастинкового кластера досліджено фазовий перехід, термодинамічні та поздовжні діелектричні, п'єзоелектричні, пружні та динамічні властивості антисегнетоелектриків типу ND$_{4}$D$_{2}$PO$_{4}$. Розраховано квадратичні п'єзоелектричні і пружні характеристики, коефіцієнти електрострикції та швидкість і коефіцієнт поглинання звуку в цих кристалах. При належному виборі мікропараметрів в параелектричній фазі отримано кількісний опис експериментальних даних для ND$_{4}$D$_{2}$PO$_{4}$ та NH$_{4}$H$_{2}$PO$_{4}$.

Рік: 
2008
Сторінки: 
61
Завантажити: