Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал


Ідентифікатор Title Authors PACS PDF
15-02U

Поверхневі структури в моделі реакції окислення монооксиду вуглецю

I.С. Бзовська
I.M. Мриглод
82.40.Bj
82.45.Jn
15-01U Термодинамічні властивості cпін-1/2 J1-J2 моделі Гайзенберґа на прямокутній фрустрованій ґратці в наближенні типу середнього поля в рамках методу ферміонізації Йордана-Віґнера. Антиферомагнітне впорядкування Нееля
О.Р. Баран
Т.М. Верхоляк
75.10.Jm
14-12E

До розрахунку великої статистичної суми моделі плину

М.П. Козловський
О.А. Добуш
Р.В. Романік
51.30.+i
64.60.fd
14-11U

Ґрадієнтні внески в термодинамічні величини газу низької густини у теплопровідному слабонерівноважному стаціонарному стані

Й.А. Гуменюк
05.70.Ln
51.30.+i
44.10.+i
14-10E

Нерівноважна теорія динамічного середнього поля для зарядововпорядкованої фази моделі Фалікова-Кімбала

О.П. Матвєєв
Дж.К. Фрірікс
А.М. Швайка
71.10.Fd
71.45.Lr
72.20.Ht
14-09U

Несумірні однокутові спіральні впорядковання класичних Гейзенбергових спінів на ґратках із трикутних драбинок

Ю.І. Дубленич
05.50.+q
75.10.Hk
75.25.-j
14-08E

Модель Бозе-Фермі-Хаббарда в границі важких ферміонів

І.В. Стасюк
В.О. Краснов
71.10.Fd
71.38
14-07U

Опис інтеркальованих шаруватих структур в підході періодичної моделі Андерсона

І.В. Стасюк
О.В. Величко
03.75.Hh
03.75.Lm
64.70.Tg
14-06U

Резонансне тунелювання в надґратках напівпровідникових структур: експеримент і теорія (огляд)

О.В. Величко
03.75.Hh
03.75.Lm
64.70.Tg
14-05E

Ланцюжок кінетичних рівнянь для функцій розподілу частинок в простій рідині з врахуванням нелінійних гідродинамічних флуктуацій

П.А. Глушак
М.В. Токарчук
05.20.Dd
05.40.-a
05.60.Cd
14-04U

Визначення універсальних характеристик форми довгих гнучких полімерних ланцюгів у доброму розчиннику методом дисипативної динаміки

О.Ю. Калюжний
Я.М. Ільницький
Ю.В. Головач
61.25.Hq
61.20.Ja
89.75.Da
14-03U

Статистична теорія реакційно-дифузійних процесів інтеркаляції іонів в системі «електроліт – електрод». 1. Узагальнені рівняння переносу типу Нернста–Планка

П.П. Костробій
Б.М. Маркович
Р.М. Токарчук
М.В. Токарчук
Ю.І. Черноморець
82.45.-h
82.45.Fk
82.45.Gj
71.20.Tx
14-02U

Напівобмежене «желе»: термодинамічний потенціал, хімічний потенціал, поверхнева енергія

П.П. Костробій
Б.М. Маркович
73.20.-r
71.10.-w
71.45.-d
14-01E

Спін-1/2 модель Гайзенберга на простій кубічній гратці у методі функцій Гріна

О. Менчишин
Т. Крохмальський
О. Держко
75.10.Jm
13-13E

Ферміонний спектр моделі Бозе-Фермі-Хаббарда у фазі з бозе-конденсатом

І.В. Стасюк
В.О. Краснов
71.10.Fd
71.38
13-12U

Дослідження спектральних характеристик бозонного спектру двовимірних оптичних ґраток зі структурою типу графену. II. SF-фаза

І.В. Стасюк
О.В. Величко
І.Р. Дулепа
03.75.Hh
03.75.Lm
64.70.Tg
71.35.Lk
37.10.Jk
67.85.-d
13-11U

Дослідження спектральних характеристик бозонного спектру двовимірних оптичних ґраток зі структурою типу графену

І.В. Стасюк
І.Р. Дулепа
O.B. Величко
66.30.Dn
66.10.Ed
13-10U

Одночастинкові спектральні густини і рівноважні стани одновимірного іонного провідника

Р.Я. Стеців
75.10.Pq
66.30.Dn
03.75.Lm
13-09E

Фазове співіснування газ-рідина в бінарних іонних плинах з екранованими кулонівськими взаємодіями. Вплив радіуса взаємодії на температуру кроссовера

О.В. Пацаган
05.70.Fh
64.60.De
64.60.F-
13-08U

До якого класу універсальності належить фазовий перехід в надпровідний/надплинний стан?

Ю. Головач
01.75.+m
05.50.+q
89.75.-k
13-07U

Інтеґральні дужки та функції розсіяння кінетичної теорії густих газових сумішей з багатосходинковою взаємодією

Й.А. Гуменюк
М.В. Токарчук
05.20.Dd
51.10.+y
05.60.Cd
05.60.-k
13-06U

Дослідження електронних станів у сильно анізотропних шаруватих структурах зі стадійним впорядкуванням

І.В. Стасюк
О.В. Величко
03.75.Hh
03.75.Lm
64.70.Tg
13-05U

Про порівняння екстенсивної та інтенсивної мір ефективності наукових груп

О. Мриглод
Р. Кенна
Ю. Головач
Б. Берш
01.30.-y
02.50.-r
13-04U

Взаємодія скалярних частинок через тахійонне поле

І. Загладько
А. Дувіряк
11.10.Ef
11.10.Lm
13-03E

Температура Гінзбурга для іонних плинів: вплив кулонівських взаємодій

О.В. Пацаган
05.20.-y
05.70.Fh
64.60.De
64.60.F-
13-02U

Про вимірювання наукової ефективності

О. Мриглод
Р. Кенна
Ю. Головач
Б. Берш
01.30.-y
02.50.-r
13-01E

Плин із подвійним потенціалом Юкави поблизу твердої поверхні: теоретико-польовий підхід

І. Кравців
М. Головко
Д. ді Капріо
Я. Стаф'є
05.20.Jj
05.70.Np
61.20.-p
68.03.-g
12-17U

Вплив гідростатичного тиску на поздовжні термодинамічні властивості сегнетоелектриків K(H$_{1-x}$D$_x)_2$PO$_4$

А.С. Вдович
Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
77.22.Ch
77.84.-s
77.80.-e
77.80.Bh
77.65.Bn
77.22.Ej
12-16U

Фазова діаграма і нелінійна сприйнятливість моделі протонного скла з конкуренцією випадкових короткосяжних і далекосяжних взаємодій

С.І. Сороков
А.С. Вдович
Р.Р. Левицький
75.10.Nr
77.22.-d
77.80.-e
77.80.Bh
12-15U

До теорії поздовжніх термодинамічних властивостей сегнетоелектрика KD$_2$PO$_4$

І.Р. Зачек
Р.Р. Левицький
А.С. Вдович
77.22.Ch
77.84.-s
77.80.-e
77.80.Bh
77.65.Bn
77.22.Ej