Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал


Ідентифікатор Title Authors PACS PDF
00-15E

Класична релятивістична система $N$ зарядів. Гамільтонів опис, форми динаміки та статистична сума

А. Дувіряк
А. Назаренко
В. Третяк
03.30.+p
05.20.-y
00-14E

Часо-асиметричні двочастинкові моделі польового типу в другому наближенні за константою взаємодії

А. Дувіряк
В. Шпитко
03.20
03.30+p
11.30.Cp
00-13E

Двочастинкова часо-асиметрична релятивістична модель з утримуючою взаємодією. Квантування

А. Дувіряк
03.20
03.30+p
11.30.Cp
00-12U

Вплив поздовжнього електричного поля на фазовий перехід і фізичні властивості сегнетоелектриків сім'ї KH$_2$PO$_4$

Р.Р. Левицький
А.П. Моїна
Б.М. Лісний
77.80.Bh
77.84.Fa
00-11U

Феромагнітні властивості спінової сітки для узагальненої моделі Ізинга $S=1$

В.С. Янішевський 75.10.Hk
00-10E

Критична поведiнка магнетикiв з випадковою анiзотропiєю

М. Дудка
Р. Фольк
Ю. Головач
61.43.-j
64.60.Ak
00-09U

Розрахунок температурної залежностi ефективного двочастинкового потенцiалу взаємодiї в іоннiй моделі металу

М. Ваврух
В. Паславський
H. Тишко
05.30.Fk
00-08E

Випадкові блукання із самоуниканнями у середовищі із далекосяжно скорельованим безладом

В. Блавацька
К. фон Фербер
Ю. Головач
64.60.Ak
61.41.+e
64.60.Fr
11.10.Gh
00-07E

Енергетичний спектр і термодинаміка одномірного протонного провідника

І.В. Стасюк
О.А. Воробйов
72.15.N
00-06E

Самоузгоджене врахування гаусових флуктуацій в псевдоспін-електронній моделі

І.В. Стасюк
К.В. Табунщик
71.10.Fd
71.38.+i
77.80.Bh
63.20.Ry
00-05U

Густина станів невпорядкованих металів

П.М. Якібчук
С.О. Вакарчук
73.61.At
00-04U

Фазові переходи та розділення фаз у псевдоспін-електронній моделі з прямою взаємодією псевдоспінів та поперечним полем

І.В. Стасюк
Ю.І. Дубленич
74.65.+n
71.45.Gm
00-03E

Теплові хвилі в pідких металах та напівметалах

Т. Брик
I. Мpиглод
05.20.Jj
61.20.Ja
61.20.Lc
61.25.Mv
00-02U

До пpоблем монiтоpингу водних pозчинiв pадiоактивних елементiв в зоні Відчуження. I. Об'єкт "Укpиття"

С.Б. Кумшаєв
К.П. Чечеpов
М.В. Токаpчук
О.Є. Кобpин
28.41.Kw
82.50.Gw
00-01E

Вивчення з перших принципів критичної точки рідина-пара бінарної симетричної флюїдної суміші

О.В. Пацаган
М.П. Козловський
Р.С. Мельник
05.70.Jk
99-28U

Дослідження властивостей бінарних фазових елементів для голографічних систем розпізнавання образів

М.В. Шовгенюк
Т.Є. Крохмальський
М.П. Козловський
42.30.-d
42.30.Va
42.30.Sy
99-27E

Збудження оптичного типу в бiнаpних piдинах: попеpечна динамiка

Т. Брик
I. Мpиглод
05.20.Jj
61.20.Ja
61.20.Lc
61.25.Mv
99-26U

Вплив напруги зсуву $\sigma _6$ на фазовий перехід і фізичні властивості сегнетоелектриків типу KD$_2$PO$_4$. II.

І.В. Стасюк
Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
А.П. Моїна
А.С. Дуда
77.80.Bh
77.84.Fa
99-25E

Вплив напруги зсуву $\sigma _6$ на фазовий перехід і фізичні властивості сегнетоелектриків типу KD$_2$PO$_4$

І.В. Стасюк
Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
А.П. Моїна
А.С. Дуда
77.80.Bh
77.84.Fa
99-24U

Кінетика хімічних реакцій в азотно-водневих сумішах у процесі каталізу. Деякі аспекти статистичного опису

М.В. Токарчук
В.В. Ігнатюк
Й.А. Гуменюк
О.Є. Кобрин
05.20.Jj
61.20.Ja
61.20.Lc
61.25.Mv
99-23E

Термодинаміка та діелектричні аномалії в області фазових переходів у кристалах DMAAS та DMAGaS (наближення теорії Ландау)

І.В. Стасюк
О.В. Величко
З. Чапля
Р. Чуквінський
77.84.-s
64.60.Cn
99-22U

До теорiї катiонного гiдролiзу у водних розчинах електролiтiв.

М.Ф. Головко
Ю.В. Калюжний
М.Ю. Дручок
82.70.Dd
61.20.-p
61.20.Gy
61.20.Ne
61.20.Qg
02.30.Rz
99-21U

Одномірна псевдоспін--електронна модель з прямою взаємодією

О.Я. Фаренюк
А.М. Швайка
64.60.C
71.10.Fd
71.45.Gm
99-20E

Підхід сильного зв'язку до розгляду електронних систем з сильними кореляціями

А.М. Швайка
05.30.Fk
71.10.Fd
71.15.m
71.27.+a
99-19E

Мікроскопічна модель фазових переходів в кристалах DMAGaS і DMAAlS

І.В. Стасюк
О.В. Величко
77.84.-s
64.60.Cn
99-18U

Поправка на локальне поле моделі електронної рідини при низьких температурах

М. Ваврух
В. Паславський
H. Тишко
05.30.Fk
99-17U

Кореляцiйні функцiї моделi iдеальної фермi-системи при низьких температурах

В. Паславський 05.30.Fk
99-16

Ізинґівські читання--99 (Львів, 20 травня 1999 р.)

за редакцією Юрія Головача
05.50.+q
05.70.Fh
64.60.-i
99-15U

Масивне перенормування при нецілій вимірності простору

Ю. Головач
05.10.Cc
11.10.Gh
64.60.-i
75.10.Hk
99-14U

Спектр гiдродинамiчних збуджень та часові кореляційні функції суміші магнітних i немагнітних частинок

О.Ф. Бацевич
I.М. Мpиглод
Ю.К. Pудавський
М.В. Токаpчук
75.50.M