Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал


Ідентифікатор Title Authors PACS PDF
02-17E

Дослідження моношару однаково заряджених частинок на протилежно зарядженій плоскій ділянці методом комп'ютерного експерименту

Е. Шпор
А. Трохимчук
Є. Сов'як
Д. Хендерсон
Д.Т. Васан
05.20.Gg
61.25.-f
78.55.Mb
02-16U

Термодинамічні функції релятивістичної системи зарядів у наближенні кільцевих діяграм

А.В. Назаренко 05.20.-y
02-15U

Фазові переходи в моделі Міцуї

Ю.І. Дубленич
74.65.+n
71.45.Gm
02-14U

Використання суперкритичних флюїдів у реакціях каталізу (огляд експериментальних і теоретичних результатів)

О.В. Пацаган
82.30.Vy
82.33.De
82.65.+r
05.70.Ce
64.70.Fx
64.70.Ja
02-13U

Стани електронегативних домішок в структурно невпорядкованих системах

Ю.К. Рудавський
Г.В. Понеділок
О.А. Микитюк
М.І. Клапчук
71.28.+d
71.27.+a
02-12E

Термодинамічні властивості спін-$\frac{1}{2}$ поперечного $XX$ ланцюжка з взаємодією Дзялошинського-Морія: Точний розв'язок для скорельованого лоренцового безладу

О. Держко
Й. Ріхтер
75.10.-b
02-11E

ІЗИНҐІВСЬКІ ЧИТАННЯ--2002 (Львів, 12--14 березня 2002 р.)

за редакцією Юрія Головача
05.50.+q
05.70.Fh
64.60.-i
02-10E

Евристичні моделі дво-фермійонних релятивістичних систем із взаємодією польового типу

А. Дувіряк
03.65.Pm
03.65.Ge
12.39.Pn
02-09U

Фазові переходи в моделі дипольного граткового газу

І.В. Стасюк
К.Д. Товстюк
О.Б. Гера
О.В. Величко
64.60.Cn
71.20.T
68.43.De
77.22.-d
02-08U

Динамічна поведінка бінарної суміші з неконсервативними динамічними змінними

О.Ф. Бацевич
I.М. Мpиглод
Ю.К. Pудавський
М.В. Токаpчук
75.50.M
02-07E

Ефективна критична поведiнка розведених магнетикiв гайзенберґівського типу

М. Дудка
Р. Фольк
Ю. Головач
Д. Іванейко
61.43.-j
64.60.Ak
11.10.Gh
02-06U

Адсорбція іонів радіонуклідів на пористих поверхнях ПВМ та ЛПВМ об'єкту "Укриття"

Є.М. Сов'як
05.20.Gg
61.25.-f
78.55.Mb
02-05E

"Ефективне" притягання мiж однойменними зарядами бiля зарядженої поверхнi

А. Трохимчук
Д. Хендерсон
Є. Сов'як
Д.Т. Васан
82.70.Dd
05.70.Np
64.10.+h
82.60.Lf
02-04U

Динаміка переносу заряду вздовж водневого зв'язку

І.В. Стасюк
Р.Я. Стеців
Р.Я. Юречко
Ю.В. Сизоненко
72.60.+g
36.40.c
02-03U

Статистична теорія просторово-обмежених систем заряджених фермі-частинок: II. Функції розподілу

П.П. Костробій
Б.М. Маркович
71.45.Gm
02-02U

Статистична теорія просторово-обмежених систем заряджених фермі-частинок: I. Метод функціонального інтегрування та ефективні потенціали

П.П. Костробій
Б.М. Маркович
71.45.Gm
02-01U

ІЗИНҐІВСЬКІ ЧИТАННЯ--2001 (Львів, 19 квітня 2001 р.)

за редакцією Юрія Головача
05.50.+q
05.70.Fh
64.60.-i
01-38U

Термодинаміка і діелектричні властивості антисегнетоелектриків з водневими зв'язками типу NH$_4$H$_2$PO$_4$. Наближення чотиричастинкового кластера

Р.Р. Левицький
Б.М. Лісний
О.Р. Баран
77.80.Bh
77.84.Fa
01-37U

Граткова модель адсорбції дипольних частинок в пористому середовищі

І.В. Стасюк
К.Д. Товстюк
О.В. Величко
77.22
68.43
89.60
01-36U

Вплив магнітного поля на термодинамічні характеристики спін-1 Ізінгівської моделі магнетика з білінійними та квадрупольними взаємодіями. Кластерне наближення

Р.Р. Левицький
О.Р. Баран
75.10.Hk
75.10.-b
01-35U

Статистична теорія нелінійних гідродинамічних флуктуацій в надгустій термоядерній плазмі

М.В. Токарчук
О.Є. Кобрин
05.60.+w
05.70.Ln
81.35
83.70.F
01-34E

Узгоджений опис кінетики та гідродинаміки квантових бозе--систем. Часові кореляційні функції і спектр колективних збуджень

П.А. Глушак
М.В. Токарчук
05.20.Dd
05.60.+w
52.25.Fi
71.45.G
82.20.M
01-33U

Адсорбція кисню, водню, азоту та гідроксогрупи $OH^-$ на поверхні заліза, окислів заліза $FeO$, $Fe_2O_3$ та окислу кремнію $SiO_2$.

І.В. Стасюк
Р.Я. Стеців
І.Р. Дулепа
Ю.В. Сизоненко
82.65.My
34.50.D
01-32U

Аналіз фізико-хімічних властивостей паливовмісних мас та процесів радіолізу у водних розчинах об'єкта "Укриття"

І.Р. Юхновський
М.В. Токарчук
В.В. Ігнатюк
Й.А. Гуменюк
28.41.Kw
66.10.Cb
82.50.Gw
01-31U

Пондеромоторні сили у стабільних комплексах заряджених частинок і проблеми електромагнетної сепарації

В.І. Третяк
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
75.50.Mm
75.20.+g
01-30U

Вивчення діелектричних властивостей системи дрібнодисперсних тіл з осадженими на їх поверхні дипольними частинками у рамках мікроскопічної моделі

І.В. Стасюк
О.В. Величко
77.22
68.43
89.60
01-29U

Квантово статистичний опис утворення комплексів актинідів у водному розчині

І.В. Стасюк
О.В. Величко
82.20.Db
82.20.Hf
82.30.b
01-28E

Скло (короткий огляд)

О. Держко
Т. Крохмальський
75.10.-b
01-27U

Сорбційні матеріали для сорбції радіонуклідів в процесах переробки паливовмісних мас об'єкту "Укриття"

І.М. Кріп
Т.В. Шимчук
М.В. Токарчук
68.43
92.40.Q
89.60.Gg
01-26U

Гідроліз за участю іонів уранілу у водних розчинах

Т.С. Мисакович 31.15.Ar