Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал


Ідентифікатор Title Authors PACS PDF
97-19E

Кополімерні сітки: спектр масштабних вимірностей

К. фон Фербер
Ю. Головач
61.41.+e
64.60.Ak
64.60.Fr
11.10.Gh-
97-18U

Статистична гiдpодинамiка сумiшi магнiтних та немагнiтних атомiв.

I.М. Мpиглод
Ю.К. Pудавський
М.В. Токаpчук
75.50.M
97-17U

Іван Пулюй та становлення науки про Х-промені

Р.П. Ґайда 01.60.+q
97-16U

Cпектр псевдоспінових збуджень в моделі Міцуї у симетричному поздовжньому випадковому полі

І.В. Стасюк
О.В. Величко
63.50.+x
64.60.Cn
77.80.Bh
74.72.Bk
97-15U

Статистичний опис діелектричних властивостей неполярних молекулярних систем

М.Ф. Головко
Ю.Л. Блажиєвський
52.60.+h
77.22.d
77.22.Ch
97-14E

М'ягкі моди в локально ангармонічній моделі "$\varphi ^3+\varphi ^4$"

І.В. Стасюк
К.О. Траченко
64.60.Cn
63.20.Ry
74.25.Kc
97-13U

Узгоджений опис кінетики та гідродинаміки квантових бозе-систем. 1. Рівняння переносу

І.О. Вакарчук
П.А. Глушак
М.В. Токарчук
67.40
47.37.+q
97-12U

Дослідження критичної поведінки $n$-компонентної моделі магнетика. Розрахунок рівняння стану та термодинамічних характеристик системи поблизу точки фазового переходу.

М.П. Козловський
З.Є. Усатенко
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
52.25.Dg
52.25.Fi
97-11E

Вплив одновісного тиску $\sigma _1-\sigma _2$ на фазовий перехід і фізичні властивості сегнетоелектриків з водневими зв'язками типу KD$_2$PO$_4$

І.В. Стасюк
Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
Т.Є. Крохмальський
А.С. Дуда
77.80.-e
77.80.Bh
77.84.Fa
97-10U

Термодинаміка, кореляційні функції і релаксаційна динаміка невпорядкованих сегнетоактивних кристалів з асиметричним одночастинковим потенціалом з двома мінімумами

Р.О. Соколовський 64.60.Cn
97-09E

Термодинаміка і релаксаційна динаміка невпорядкованих псевдоодновимірних сегнетоелектриків з водневими зв'язками

Р.Р. Левицький
Р.О. Соколовський
С.І. Сороков
64.60.Cn
97-08U

Зонний електронний спектр і оптичні властивості кристалів типу KDP при наявності зовнішнього гідростатичного тиску

Р.Я. Стеців 78.20
97-07U

Термодинамічні характеристики тривимірної ізінгівської системи в наближенні моделі $\rho ^6$ з врахуванням конфлуентної поправки.\ ІІ.\ Низькотемпературна область

І.В. Пилюк
М.П. Козловський
05.50.+q
05.70.Ce
64.60.Fr
75.10.Hk
97-06U

Термодинамічні характеристики тривимірної ізінгівської системи в наближенні моделі $\rho ^6$ з врахуванням конфлуентної поправки.\ І.\ Високотемпературна область

І.В. Пилюк
М.П. Козловський
05.50.+q
05.70.Ce
64.60.Fr
75.10.Hk
97-05U

Термодинаміка моделі Ізінга $S=1$ на спіновій сітці

В.С. Янішевський
75.10.Dg
75.40.Cx
97-04E

Дослідження фазового переходу нематик-ізотропна рідина в рідких кристалах шляхом комп'ютерного експерименту на граткових моделях

Я.М. Ільницький
02.70.Lq
61.30.Cz
64.70.Md
97-03E

Вплив зовнішнього тиску на фазовий перехід і фізичні властивості антисегнетоелектриків типу ND$_4$D$_2$PO$_4$.

Р.Р. Левицький
А.П. Моїна
І.Р. Зачек
77.80.-e
77.80.Bh
77.84.Fa
97-02E

Кополімерні сітки: спектри мультифрактальних вимірностей в теорії поля для полімерів

К. фон Фербер
Ю. Головач
61.41.+e
64.60.Ak
64.60.Fr
11.10.Gh-
97-01E

Теоретико-польові оператори для мультифрактальних моментів

К. фон Фербер
Ю. Головач
61.41.+e
64.60.Ak
64.60.Fr
11.10.Gh-
96-28U

Узгоджений опис кiнетики та гiдpодинамiки плазми у власному електpомагнiтному полi. II. Часовi коpеляцiйнi функцiї та колективнi моди.

В.В. Iгнатюк
М.В. Токаpчук
05.70.L
52.25.
96-27U

Pозpахунок диспеpсiї коефiцiєнтiв пеpеносу та динамiчного стpуктуpного фактоpа пpостих piдин на основi piвняння Фоккеpа-Планка для неpiвноважної функцiї pозподiлу колективних змiнних.

В.В. Iгнатюк
М.В. Токаpчук
05.70.L
96-26E

Дослідження невпорядкованих відпалених ізінгівських систем в наближенні двохвосток

С.І. Сороков
Р.Р. Левицький
Т.М. Верхоляк
61.26Dk
63.75.+z
96-25E

Спін-$1/2$ ізотропний $XY$ ланцюжок з взаємодією Дзялошинського-Морія у випадковому лоренцовому поперечному полі

О.В. Держко
Т.М. Верхоляк
75.10.-b
96-24E

Модель протонного впорядкування для опису суперіонного фазового переходу у кристалі (NH$_4$)$_3$H(SeO$_4$)$_2$

І.В. Стасюк
Н. Павленко
Б. Хільчер
64.60.Cn
64.60.Fr
64.60.Kw
65.50.+m
96-23U

До теорії кінетичних рівнянь систем взаємодіючих частинок в методі нерівноважного статистичного оператора Д.М.Зубарєва

М.В. Токаpчук
I.П. Омелян
О.Є. Кобpин
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
52.25.Dg
52.25.Fi
96-22U

$N$-частинкові парціальні структурні фактори в довгохвильовій границі. Двокомпонентна система твердих сфер

О.В. Пацаган
05.20-y
05.20.Gg
05.70.Ce
05.70.Fh
61.20.Gy
64.10.+h
96-21U

Нормальний розв'язок кінетичного рівняння Енскога-Ландау для двокомпонентної системи заряджених твердих сфер методом$\mskip -\thinmuskip $ Чепмена-Енскога. Чисельний pозpахунок коефіцієнтiв переносу для сумiшей Ar-Kr, Ar-Xe, Kr-Xe

О.Є. Кобрин
І.П. Омелян
М.В. Токарчук
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
52.25.Dg
52.25.Fi
96-20U

Модель вузькозонного матеріалу з електрон-дірковою асиметрією

Л. Дідух 71.10.Fd
96-19U

Пpоблеми 4-го енеpгоблоку Чоpнобильської АЕС II. Сучасний стан ядерної магми в об'єкті "Укриття"

I.P.Юхновський
О.Є.Кобpин
В.В.Токаревський
М.В.Токаpчук
05.60.+w
28.20.Gd
66.20.+d
96-18E

Вплив одновісного тиску на фазовий перехід і фізичні властивості виcокодейтерованих сегнетоелектриків з водневими зв'язками типу K(H$_x$D$_{1-x})_2$PO$_4$

І.В. Стасюк
Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
А.С. Дуда
А.П. Моїна
М.О. Романюк
В.Й. Стадник
Р.Г. Червоний
Є.В. Щербина
77.80.-e
77.80.Bh
77.84.Fa
78.20.Fm
78.20.Hp