Languages

  • English
  • Українська

Search

Syndicate

Syndicate content

All seminars

All seminars


Date Department Speaker Affiliation Presentation title
23.12.2010, Thu 10:00 ICMP Andrusyk A. ICMP

Thermodynamical and dynamical properties of ferroelectric compounds with double well asymmetrical potential

22.12.2010, Wed 16:30
Computer simulations of many-particle systems
Theory of nonequilibrium processes
Tokarchuk M.V. ICMP

Nonequilibrium statistical hydrodynamics of ionic melts with due regard for the polarization effects

22.12.2010, Wed 11:30 Laboratory for statistical physics of complex systems Vasyl Palchykov ICMP

Does the concept of temperature apply to non-thermal systems?

21.12.2010, Tue 11:00 Quantum statistics Yu. Dublenych ICMP

Континуум основних станів у моделях ґраткового газу на трикутній ґратці

17.12.2010, Fri 15:00 Theory of model spin systems Topilko M.I. ICMP

Magnetocaloric effect in spin-½ XY chains with three-site interactions

17.12.2010, Fri 11:00 Quantum statistics Рихлюк С.В. кафедра нелінійної оптики ЛНУ

Модифікація ізоморфними домішками та іонізуючим випромінюванням оптико-спектральних параметрів водорозчинних діелектричних кристалів з октаедричними кластерами (За матеріалами кандидатської дисертації)

15.12.2010, Wed 11:30 Laboratory for statistical physics of complex systems В. Блавацька ICMP

Далекосяжні кореляції. Критерій важливості кореляцій

14.12.2010, Tue 11:00 Quantum statistics Ю. Дубленич ICMP

Континуум основних станів у моделях ґраткового газу на трикутній гратці

10.12.2010, Fri 11:00 Quantum statistics О. Менчишин ICMP

Діаграмні ряди для кореляторів "струм-струм" в моделі жорстких бозонів

9.12.2010, Thu 10:00 ICMP пров.н.с. Плевачук Ю.О. Львівський національний університет ім. Ів. Франка, кафедра фізики металів

Експериментальні методи дослідження електропровідності та в’язкості монотектичних металевих розплавів

8.12.2010, Wed 15:00 Statistical theory of condensed systems ст.н.с. З. Усатенко ICMP

Профілі густини мономерів для полімерних ланцюжків в обмежених поверхнями середовищах

8.12.2010, Wed 11:30 Laboratory for statistical physics of complex systems В. Пальчиков ICMP

Scale-free and small-world effects in complex networks

7.12.2010, Tue 11:00 Quantum statistics В. Краснов ICMP

Спектр псевдоспін-електроннної моделі

1.12.2010, Wed 11:30 Laboratory for statistical physics of complex systems О. Капікранян ICMP

Статистика впорядкування за рангом і важкі хвости

30.11.2010, Tue 11:00 Quantum statistics проф. Романюк М.О. Львівський національний університет ім. Ів. Франка

Кристалофізика і кристалооптика (фізичний практикум)

24.11.2010, Wed 11:30 Laboratory for statistical physics of complex systems Вікторія Блавацька ICMP

Фрактали і мультифрактали

19.11.2010, Fri 13:00 Theory of model spin systems М. Топілко ICMP

Магнітокалоричний ефект в одновимірних феромагнетиках

17.11.2010, Wed 11:30 Laboratory for statistical physics of complex systems Олеся Мриглод ICMP

Степеневі закони розподілу

16.11.2010, Tue 11:30 Quantum statistics Т. С. Мисакович ICMP

Дослідження адсорбції Cu на поверхні Si (001) на основі кластерних моделей

10.11.2010, Wed 11:30 Laboratory for statistical physics of complex systems М. Дудка ICMP

Великі відхилення у сумі змінних зі степеневими законами розподілу