Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

13-03E

13-03E


By Velychko - Створено 05 Липень 2013

UDC: 
538.9
PACS: 
05.20.-y, 05.70.Fh, 64.60.De, 64.60.F-

Температура Гінзбурга для іонних плинів: вплив кулонівських взаємодій

О.В. Пацаган

Використовуючи метод колективних змінних, досліджується вплив кулонівських взаємодій на температуру Гінзбурга для іонних систем. Для зарядово-асиметричної моделі з додатковими короткосяжними притягальними взаємодіями в околі критичної точки газ-рідина отримано ефективний гамільтоніан Ландау-Гінзбурга. Знайдено явні вирази для всіх коефіцієнтів гамільтоніану в однопетлевому наближенні. Отримане значення редукованої температури Гінзбурга $t_{G}$  для обмеженої примітивної моделі (RPM) є приблизно в 20 разів менше, ніж для неіонної моделі. Для повної моделі, що включає як далекосяжні, так і короткосяжні взаємодії, $t_{G}$ прямує до значення, знайденого для RPM, якщо сила кулонівських взаємодій стає достатньо великою.

Рік: 
2013
Сторінки: 
24
Завантажити: