Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

13-06U

13-06U


By Velychko - Створено 19 Грудень 2013

UDC: 
536.763, 536.764, 537.9
PACS: 
03.75.Hh, 03.75.Lm, 64.70.Tg

Дослідження електронних станів у сильно анізотропних шаруватих структурах зі стадійним впорядкуванням

І.В. Стасюк
О.В. Величко

В рамках дослідження електронного спектру шаруватої наногібридної структури зі стадійним впорядкуванням вивчено вплив такого впорядкування зі збільшенням періоду ґратки у напрямку, перпендикулярному до шарів, на електронну зонну структуру кристалів типу GaSe. Проаналізовано зміни електронного спектру та густини електронних станів у шаруватих кристалах, що виникають при модуляції їх структури за рахунок утворення періодично розташованих пакетів з невеликого числа шарів. За допомогою числових розрахунків досліджено полімодальну структуру густини електронних станів та її залежність від числа шарів у пакеті для стадійно впорядкованих кристалів типу GaSe.

Рік: 
2013
Сторінки: 
9
Завантажити: