Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

13-09E

13-09E


By Velychko - Створено 28 Грудень 2013

UDC: 
538.9
PACS: 
05.70.Fh, 64.60.De, 64.60.F-

Фазове співіснування газ-рідина в бінарних іонних плинах з екранованими кулонівськими взаємодіями. Вплив радіуса взаємодії на температуру кроссовера

О.В. Пацаган

Досліджується фазова діаграма газ-рідина і температура кроссовера модельного бінарного плину, в якому частинки з твердим кором взаємодіють за допомогою екранованих кулонівських потенціалів з оберненим радіусом екранування $z$ таким чином, що однакові сорти відштовхуються, а різні сорти притягуються. Показано в рамках теорії середнього поля, що   область, в якій співіснують газова і рідка  фази, зменшується з ростом $z$ і зовсім зникає при $z\approx 3$. Отримані  результати якісно узгоджуються з результатами комп'ютерних симуляцій.  Також показано, що збільшення радіуса взаємодії  веде до зменшення температури кроссовера.  Для  $z\leq 0.05$, температура кроссовера стає такою ж як для обмеженої примітивної моделі.

Рік: 
2013
Сторінки: 
14
Завантажити: