Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

13-11U

13-11U


By Velychko - Створено 30 Грудень 2013

UDC: 
538.931, 538.911, 538.941
PACS: 
66.30.Dn, 66.10.Ed

Дослідження спектральних характеристик бозонного спектру двовимірних оптичних ґраток зі структурою типу графену

І.В. Стасюк
І.Р. Дулепа
O.B. Величко

Досліджено зонний спектр бозонних атомів у двовимірних оптичних ґратках із структурою типу графену. У наближенні хаотичних фаз розраховано для нормальної фази закони дисперсії в зонах та одночастинкові спектральні густини. Отримано безщілинний спектр з точками Дірака на краю зони Брілюена при відсутності розділення кристалу на підґратки. Встановлено, що навіть при малих відмінностях між енергіями частинок на вузлах двох підґраток, виникає щілина у спектрі. Визначено частотні залежності одночастинкової спектральної густини для обидвох підґраток в залежності від розміщення рівня хімічного потенціалу, величини щілини у зонному спектрі та температури.

Рік: 
2013
Сторінки: 
24
Завантажити: