Лектори

Юрій Васильович Козицький
Institute of Mathematics, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland
Фазові переходи у моделі Ізінга на випадкових ієрархічних графах
Олексій Костянтинович Колежук
Інститут високих технологій Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Київ
Інститут Магнетизму, НАН України та МОН України, Київ
Johannes-Gutenberg University of Mainz, Mainz, Germany
Топологічні ефекти у низьковимірних магнетиках
Дмитро Мішаглі
School of Electrical and Electronic Engineering, University College Dublin, Dublin, Ireland
Машинне навчання з квантовими комп'ютерами
Олеся Мриглод
Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів
Дещо про історію наукової комунікації
Андрій Дмитрович Трохимчук
Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів
Модель твердих сфер та її роль у статистичній фізиці класичних систем взаємодіючих частинок

Учасники

Валерія Білоконь
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна,
ННI “Фiзико-технiчний факультет”, Харків
Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут”,
Інститут теоретичної фізики ім. О.І. Ахієзера, Харків
Кореляції лужноземельних і їм подібних атомів у одновимірних оптичних ґратках
Ельвіра Білоконь
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна,
ННI “Фiзико-технiчний факультет”, Харків
Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут”,
Інститут теоретичної фізики ім. О.І. Ахієзера, Харків
Термодинамічні характеристики ідеальних квантових газів у гармонічних потенціалах у межах точного та квазікласичного підходів
Христина Гайдуківська
Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів
Institute of Physics, University of Silesia, Chorzow, Poland
Гантелькові полімери: аналітичний і чисельний опис
Ігор Гап'як
Київський національний університет ім. Т. Шевченка,
механіко-математичний факультет, Київ
Еволюція кореляцій в динаміці пружних куль
Христина Гнатенко
Львівський національний університет ім. І. Франка, кафедра теоретичної фізики
імені професора Івана Вакарчука, Львів
Визначення енергетичних рівнів спінових систем на квантовому комп'ютері
Юліан Гончар
Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів
Coventry University, Coventry, UK
L4 Collaboration & Doctoral College for the Statistical Physics of Complex Systems,
Leipzig-Lorraine-Lviv-Coventry, Europe
Скейлінґ для моделі Ізінґа на п'ятивимірній ґратці з вільними граничними умовами
Володимир Гордійчук
Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів
Точне аналітичне рівняння стану для Леннард-Джонсівських плинів, що базується на статистичній механіці
Тарас Гутак
Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів
Термодинаміка S=1/2 антиферомагнетика Гайзенберга на гратці гіперкагоме
Тарас Демчук
Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів
Дослідження швидкості звуку в розплаві заліза за умов зовнішнього ядра Землі методом молекулярної динаміки
Оксана Добуш
Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів
Поведінка коміркової моделі із взаємодією Кюрі-Вейса в надкритичній області
Ілля-Микола Іленков
Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів
Динамічна структура водневих флюїдів в області переходу від молекулярного до атомарного флюїду
Остап Калюжний
Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів
Властивості форми пом-пом полімеру в розчині
Андрій Катц
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, ФМФІТ, Одеса
Глобальний ізоморфізм Юкавівського флюїду і граткового газу
Мар'яна Красницька
Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів
University of Lorraine, Vandœuvre-les-Nancy, France
L4 Collaboration & Doctoral College for the Statistical Physics of Complex Systems,
Leipzig-Lorraine-Lviv-Coventry, Europe
Ефективні та універсальні критичні асимптотики структурно невпорядкованих магнетиків
Олеся Крупніцька
Institut für Theoretische Physik, Technische Universität Braunschweig, Braunschweig, Germany
Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів
Квантова точність для змішаних станів фрустрованого октаедричного ланцюжка Гайзенберга
Антон Лупанов
Львівський національний університет ім. І. Франка, кафедра теоретичної фізики
імені професора Івана Вакарчука, Львів
Визначення основних станів спінових систем з взаємодією Ізінга за допомогою квантових обчислень
Ольга Мазур
Відділення фізики гірничих процеcів Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, Дніпро
Вплив гідростатичного тиску на фазовий перехід в титанаті барію
Анастасія Маслечко
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, ФМФІТ, Одеса
Застосування моделі граткового газу до поверхневого натягу молекулярних рідин
Петро Сарканич
Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів
L4 Collaboration & Doctoral College for the Statistical Physics of Complex Systems,
Leipzig-Lorraine-Lviv-Coventry, Europe
Potts model with invisible states on a scale-free network
Дмитро Шаповал
Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів
L4 Collaboration & Doctoral College for the Statistical Physics of Complex Systems, Leipzig-Lorraine-Lviv-Coventry, Europe
Про новий клас універсальності у структурно-невпорядкованій n-векторній моделі з далекосяжною взаємодією
ОльгаЩур
Iнститут теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова НАН України, Київ
Institute of Experimental Medicine, Budapest, Hungary
Вихідний потік зв'язуючого нейрона з порогом 2 за умови, що вхідний потік є процесом відновлення
Дмитро Яремчук
Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів
Вплив мікроструктури на макроскопічні властивості еластомеру (розподіл частинок і магнетострикція)

Підтримка: