Лектори

Ім'яОрганізаціяТема доповіді
Юрій Васильович Головач Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів Доля Ернста Ізінґа і доля його моделі
Володимир Петрович Кравчук Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАНУ, Київ Топологічні магнітні солітони у викривлених низьковимірних магнетиках
Андрій Геннадійович Сотніков Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" НАНУ, Харків Ультрахолодні гази з орбітальними ступенями вільності в оптичних ґратках: потужний інструментарій для квантових обчислень та універсальних квантових аналогів
Олег Ярославович Фаренюк Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Український Католицький Університет, Львів Двомірна Tierra-подібна модель для дослідження еволюції штучного життя
Андрій Михайлович Швайка Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів Теоретичні знахідки професора Стасюка: від вузлових операторів до ... вузлових операторів

Учасники

Конкурс
Ім'яОрганізаціяТема доповіді
1 Тарас Демчук Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів Особливості поперечної колективної динаміки у рідких металах: ab initio комп'ютерне моделювання
2 Олексій Здоревський Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАНУ, Київ Конкурентна взаємодiя молекул пероксиду водню та води з центрами впiзнавання макромолекули ДНК
3 Ольга Мазур Інститут фізики гірничих процесів НАНУ, Дніпро Кiнетика релаксацiї сегнетоелектричних доменних структур в областi фазового переходу
4 Ольга Щокотова Інститут прикладної фізики НАНУ, Суми Моделювання радіаційного впливу на деформацію та зміну механічних властивостей бінарних сплавів
Школа-семінар
Ім'яОрганізаціяТема доповіді
1 Ion Zubac Institute of Applied Physics, Chisinau, Republic of Moldova Two-dimensional magnetoexcitons: Quantum properties
2 Анна Баштова Інститут прикладної фізики НАН України, Суми Моделювання процесів розшарування у бінарному сплаві Zr-Nb з дислокаціями невідповідності при сталій дії опромінення
3 Ольга Болясова Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О.Галкіна НАНУ, Київ Дисипативні процеси в двопідґратковому антиферомагнетику зі взаємодією Дзялошинського-Морія
4 Христина Гайдуківська Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів Про застосування моделі твердих сфер до опису колективних збуджень у надкритичних плинах
5 Христина Гнатенко Львiвський нацiональний унiверситет iм. I.Франка Визначення заплутаності графових станів спінових систем із взаємодією Ізінга за допомогою обчислень на квантових комп'ютерах
6 В'ячеслав Горєв Національний технічний університет «Дніпровська Політехніка», Дніпро On the modes in the framework of the non-dissipative hydrodynamics based on the non-local collision integral
7 Тарас Гутак Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів Термодинаміка квантового S=1/2 антиферомагнетика Гайзенберга на гратці пірохлору
8 Оксана Добуш Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів Поведінка бінарної асиметричної суміші взаємодіючих частинок в надкритичній області
9 Ніна Квітка Iнститут радiофiзики та електронiки iм. О.Я.Усикова НАНУ, Харків Резонансне пропускання ТГц-хвилi через шаруватий надпровiдник, кероване зовнiшнiм магнiтним полем постійного струму
10 Марія Копча Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів Дослідження колективної динаміки в іонному розплаві NaCl методом молекулярної динаміки
11 Олеся Крупніцька Pavol Jozef Šafárik University, Košice, Slovak Republic
Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів
Теорія локалізованих магнонів: від термодинаміки до заплутаності
12 Соломія Леньо Український Католицький Університет, Львів Квантово-топологiчний аналiз даних iз фондової бiржi
13 Дар'я Петровська Київський Академічний Університет, Iнститут металофiзики iм. Г.В. Курдюмова НАНУ, Київ Вплив сили на висоту енергетичного бар’єру розриву карбінових ланцюжків
14 Петро Сарканич Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів
L4 Collaboration, Europe
Нулі статистичної суми в алгоритмі Фукуі-Тодо
15 Богдана Собко Львiвський нацiональний унiверситет iм. I.Франка Неадитивний фермi-газ
16 Дмитро Шаповал Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів
L4 Collaboration, Europe
Equlibrium properties of binary reactive adsorbate on random catalytic recursive lattices

Підтримка: