Лектори

Ім'яОрганізаціяТема доповіді
Pawel Marek Jakubczyk Institute of Theoretical Physics University of Warsaw, Warsaw, Poland Quantum criticality in metallic systems
Васильєв Олексій Миколайович Київський національного університету ім. Т. Шевченка, Київ Фізика за межами фізики: фізичні підходи до нефізичних задач
Височанський Юліан Миронович Науково-дослідний інститут фізики і хімії твердого тіла Ужгородського національного університету, Ужгород Стабiльнi та метастабiльнi стани сегнетоелектрикiв з багатоямним локальним потенцiалом
Пацаган Тарас Миколайович Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів Застосування теорії масштабної частинки при описі термодинамічних властивостей рідин в невпорядкованих пористих середовищах
Слюсаренко Юрій Вікторович Інституту теоретичної фізики ім. О.І.Ахієзера, Харків Дивовижне у дивовижному. Явища в Бозе-Ейнштейнівському конденсаті атомів і фотонів у розріджених газах

Учасники

Конкурс
Ім'яОрганізаціяТема доповіді
1 Гап'як Ігор Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Київ Асимптотика Больцмана - Ґреда для спостережуваних плинів твердих куль
2 Дворниченко Аліна Сумський державний університет, Суми Формування нано-розмiрних поверхневих структур адсорбату у процесах конденсацiї та епiтаксiального росту
3 Лакуста Маргарита Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О.Галкіна НАНУ, Київ Вплив модифікації структури нанопорошків діоксиду цирконію домішками на механізми дифузійного масопереносу при їх спіканні
4 Мазур Ольга Інститут фізики гірничих процесів НАНУ, Дніпро Кінетика формування доменної структури сегнетоелектриків в умовах впливу зовнішнього електричного поля та гідростатичного тиску
5 Овчаров Роман Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Київ Прецесійні одновимірні солітони в антиферомагнетиках з низькою динамічною симетрією
6 Пальчиков Василь Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів Самоорганізація та виникнення структур у складних системах різної природи
7 Паночко Галина Природничий коледж Львівського національного університету ім. І.Франка, Львів Проблема бозе-полярона в квантових газах
Школа-семінар
Ім'яОрганізаціяТема доповіді
1 Баліга Василь Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів Квантовий антиферомагнетик Гайзенберга на двошарових ґратках. Варіаційний підхід
2 Гвоздь Марта Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів Iзотропно-нематичний перехiд i розшарування в бiнарних сумiшах твердих сфер i твердих сфероцилiндрiв в невпорядкованому пористому середовищi
3 Гнатенко Христина Львівський національний університет ім. І.Франка, Львів Фізичні системи у сферично-симетричному квантованому просторі з некомутативністю координат та некомутативністю імпульсів
4 Гордійчук Володимир Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів Дослідження дисперсії колективних збуджень у плині твердих сфер
5 Горєв В'ячеслав Національний технічний університет Дніпровська Політехніка, Дніпро До визначень температури та швидкості в рамках гідродинаміки на основі нелокального інтегралу зіткнень
6 Гутак Тарас Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів Термодинаміка квантового $S=1/2$ феромагнетика Гайзенберга на ґратці пірохлору
7 Демчук Тарас Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів Атомарна структура та колективна динаміка рідкого Pb вздовж лінії плавлення
8 Добуш Оксана Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів Рівняння стану простого плину в надкритичній області
9 Добушовський Данило Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів Вплив нелокальних кореляцій на спектри оптичної провідності
10 Красницька Мар'яна Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів Модель Ізінга зі змінною довжиною спіна
11 Кузьмак Андрій Львівський національний університет ім. І.Франка, Львів Геометрія і швидкість еволюції системи довільних спінів, що описуються моделлю Кюрі-Вейса
12 Мельник Іванна Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів Структурний фактор твердих сфер з короткосяжним притяганням Юкави
13 Міщенко Юрій Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАНУ, Київ Узгодження двох типів деформованих моделей бозе-газу
14 Тайстра Юрій ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАНУ, Львів Однонапрямлені ізотропні поля спіну $l$ у просторі Керра
15 Татарин Михайло Львівський національний університет ім. І.Франка, Львів Термодинамічні величини для статичної чорної діри з нелінійними електромагнітними полями у 3-вимірному випадку
16 Шаповал Дмитро Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів Про кроссовер між дифузійно-обмеженими та реактивно-обмеженими реакціями
17 Шестопалко Сергій Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів Дослідження коефіцієнтів дифузії водневого флюїду при різних тисках
18 Шубний Володимир Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Київ Drude peak broadening for substitutional impurities under uniform strain in graphene
19 Щур Ольга Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАНУ, КНУ ім. Т.Шевченка, Київ Зв'язок між статистиками імпульсацій нейрону з затриманим зворотним зв'язком та без зворотного зв'язку

Підтримка: