Учасники

Конкурс
Ім'яОрганізаціяТема доповіді
1 Гапоненко Ксенія ДНУ ім. О.Гончара, Дніпро До мікроскопічної теорії фазових переходів ІІ роду Ландау
2 Крупніцька Олеся Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів Фрустровані квантові антиферомагнетики Гайзенберга. Поблизу парадигми локалізованих магнонів
3 Рохманова Тетяна Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАНУ, Харків Керування прозорістю шаруватих надпровідників зовнішнім постійним магнітним полем
4 Харченко Василь Інститут прикладної фізики НАНУ, Суми Моделювання процесів переносу білка молекулярнирми моторами в живих клітинах
Школа-семінар
Ім'яОрганізаціяТема доповіді
1 Баліга Василь Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів Квантовий антиферомагнетик на фрустрованому подвійному шарі з шестикутних ґраток у зовнішньому магнітному полі
2 Баштова Анна Інститут прикладної фізики НАНУ, Суми Роль нерівноважних дефектів у процесі поділу фаз в опромінюваних системах
3 Безгуба Володимир Київський Академічний Університет, Київ Тривимірна ренормалізація спектра одноелектронних збуджень в надпровідниках на основі заліза
4 Васюта Василь ЛНУ ім. І.Франка, Львів Електромагнітні системи у просторі зі спіновою некомутативністю координат
5 Гайдуківська Христина Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів Імовірності утворення петель в зіркових полімерах
6 Гвоздь Тарас Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів Фазова поведінка полідисперсної суміші юкавівських твердих сфер в невпорядкованому пористому середовищі: високотемпературне наближення та теорія масштабної частинки
7 Горєв В'ячеслав ДНУ ім. О.Гончара, Дніпро До інтегралу зіткнень Ландау для дисипативної системи у випадковому зовнішньому полі
8 Гутак Тарас ЛНУ ім. І.Франка, Львів Моделі з сильними кореляціями в теорії магнітних молекул
9 Демчук Тарас Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів Структурні та динамічні властивості рідкого кремнію при високих тисках з ab initio комп'ютерного моделювання
10 Здоревський Олексій Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАНУ, Київ Два сценарії процесу анзіпінгу подвійної спіралі ДНК
11 Калюжний Остап Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів Агрегацiя амфiфiльних зiркових полiмерiв у водi: дослiдження методом дисипативної динамiки
12 Кузьмак Андрій ЛНУ ім. І.Франка, Львів Геометрія многовидів квантових станів, зґенерованих операторами алґебри Лі
13 Мельник Іванна Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів Дослідження критичних параметрів Леннард-Джонс-подібної моделі простого плину методом ефективного гамільтоніану Ландау-Ґінзбурга-Вільсона
14 Паночко Галина ЛНУ ім. І.Франка, Львів Спектр домішки в сильноскорельованій Бозе системі
15 Пустовіт Юрій Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАНУ, Київ Температурна залежність електронної структури FeSe
16 Сарканич Петро Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів Граничні вимірності моделі Поттса з невидимими станами
17 Шестопалко Сергій Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів Дослідження колективної динаміки у важкій воді при різних температурах
18 Щур Ольга КНУ ім. Т.Г.Шевченка, Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАНУ, Київ Зв'язок між статистиками імпульсацій нейрону зі швидким гальмівним зворотним зв'язком та без зворотного зв'язку

Підтримка: