Languages

  • English
  • Українська

Search

Syndicate

Syndicate content

All seminars

All seminars


Date Department Speaker Affiliation Presentation title
12.04.2007, Thu 10:00 ICMP Ю. Яремко ICMP

Теоретико-груповий підхід до проблеми перенормування у класичній теорії поля

5.04.2007, Thu 10:00 ICMP А. Дувіряк ICMP

2-частинкове рівняння Дірака і спектр мезонів

28.03.2007, Wed 16:00 Statistical theory of condensed systems Д. Іванейко Львівський національний університет ім. Івана Франка

Локальна і кластерна критична динаміка тривимірної невпорядкованої моделі Ізінга

28.03.2007, Wed 11:30 Quantum statistics Глушак П.А. ICMP

Розрахунок структурної функції повільних змінних у модифікованій кінетичній теорії квантової бозе системи

21.03.2007, Wed 16:00 Theory of model spin systems А. Вдович ICMP

Термодинамічні та динамічні властивості сегнетоактивних сполук типу KH2PO4. Уніфікована модель.

21.03.2007, Wed 14:00 Statistical theory of condensed systems В.М. Фітьо, М.В.Шовгенюк Національний університет "Львівська політехніка", ICMP

Ефект Тальбота: метод зв'язаних хвиль та формула Релея - Зоммерфельда

2.03.2007, Fri 11:30 Quantum statistics Дулепа І.Р. ICMP

Енергетичний спектр іонного провідника, що описується операторами Паулі

1.03.2007, Thu 10:00 ICMP W. Fenz Institute for Theoretical Physics, Linz University, Austria

Fisher-renormalized exponents in an Ising fluid?

28.02.2007, Wed 10:00 Theory of model spin systems Держко О.В. ICMP

Модель Хаббарда на фрустрованих гратках

26.02.2007, Mon 10:30 Theory of model spin systems Б. Лісний ICMP

Термодинаміка регулярнозмінних спін-1/2 ромбічних ланцюжків: ланцюжка Ізинга-Гайзенберга і ланцюжка з локальними перескоками міжвузлових спінів

22.02.2007, Thu 10:00 ICMP м.н.с. Сеті Ю.О. Чернівецький національний університет, кафедра теоретичної фізики

Властивості електронних і екситонних спектрів та їх перенормування взаємодією з фононами у відкритих квантових точках (за матеріалами кандидатської дисертації)

21.02.2007, Wed 17:00 Theory of nonequilibrium processes Yu.I.Dublenych ICMP

Influence of electrons on the phase behaviour of lithium intercalated mixed-valence oxides of transition metals

21.02.2007, Wed 15:00 Statistical theory of condensed systems ст.н.с. Шпот М.А. ICMP

Критична поведінка просторово неоднорідних систем (за матеріалами докторської дисертації)

19.02.2007, Mon 11:00 ICMP Anatoly Belonoshko Department of Physics and Materials Science, The Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

Iron phase diagram: a history of controversies and their solutions

16.02.2007, Fri 11:30 Quantum statistics Стеців Р. ICMP

Зарядовпорядковані фази в квазіодновимірних структурах з водневими зв'язками

9.02.2007, Fri 11:00 Quantum statistics О.Б.Гера ICMP

Дослідження асиметричної моделі Хаббарда в методі твірного функціоналу

8.02.2007, Thu 10:00 ICMP Ya.Ilnytskyi ICMP

Photo-induced deformations in azobenzene-containing polymers

7.02.2007, Wed 11:00 Theory of nonequilibrium processes E.M.Soviak ICMP

Pair correlation fuction of hard spheres near a hard wall

2.02.2007, Fri 11:00 Quantum statistics П.А. Глушак ICMP

Розрахунок структурної функції повільних змінних у модифікованій кінетичній теорії квантової бозе системи

1.02.2007, Thu 10:00 ICMP Клапчук М.І. асистент кафедри вищої математики Національного університету “Львівська політехніка”

Стани електронегативних домішок в структурно невпорядкованих системах ( за матеріалами кандидатської дисертації )