Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Всі семінари


Дата Department Speaker Affiliation Presentation title
1.12.2022, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Лейла Мудене Університет Лотарингії, Франція

Дослідження моделі Блюме-Капеля з використанням нулів статистичної суми

1.12.2022, Чт 11:00 ІФКС Дмитро Шаповал ІФКС НАН України

Кооперативна поведінка та скейлінґ в системах з реакціями у невпорядкованих середовищах та в утворених структурах

23.11.2022, Ср 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Максим Ціж Астрономічна обсерваторія ЛНУ імені Івана Франка

Персистентна гомологія як альтернатива для аналізу мереж, вкладених в метричні простори: застосунок до Космічної павутини

17.11.2022, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Дмитро Шаповал ІФКС

Кооперативні явища, скейлінґ та утворення структур у моделях реакційно-дифузійних процесів

17.11.2022, Чт 11:00 ІФКС Тарас Гутак ІФКС НАН України

Антиферомагнетик Гайзенберга на пилкоподібному ланцюжку: динаміка, термодинаміка, експеримент. ІІ

10.11.2022, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Енді Манапані Університет Лотарингії, Франція

Дифузійні процеси в околі топологічних дефектів

10.11.2022, Чт 11:00 ІФКС Остап Баран ІФКС НАН України

Ефект потоку енергії в одновимірній спін-1/2 XX моделі магнетоелектрика при низьких температурах

8.11.2022, Вт 11:00
Комп'ютерного моделювання багаточастинкових систем
Відділ теорії м'якої речовини
Христина Гайдуківська ІФКС

Складногалужені полімери: неперервна модель та молекулярна динаміка

3.11.2022, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Петро Сарканич ІФКС

Консенсусне прийняття рішень: модель і деякі результати

3.11.2022, Чт 11:00 ІФКС Максим Дручок ІФКС НАН України

Як передбачати молекулярну афінність зв'язування підходами машинного навчання

27.10.2022, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Оксана Добуш ІФКС

Поведінка ентропії системи взаємодіючих частинок під час фазового переходу першого роду

27.10.2022, Чт 11:00 ІФКС Андрій Баумкетнер ІФКС НАН України

Прості математичні моделі для збірки двовимірних граток, що відповідають Архімедовим мозаїкам.

20.10.2022, Чт 11:00 ІФКС Ігор Бойко Тернопільський НТУ ім. Івана Пулюя

Механізми взаємодії електронів з акустичними фононами у багатошарових нітридних наноструктурах

13.10.2022, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Юліан Гончар ІФКС

Скейлінґ при вимірності простору більшій ніж критична

13.10.2022, Чт 11:00 ІФКС Максим Дручок ІФКС НАН України

Як передбачати молекулярну афінність зв'язування підходами машинного навчання

6.10.2022, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Мар’яна Красницька ІФКС

Структурно-механічні властивості еластомерів у представленні складної мережі

4.10.2022, Вт 11:00
Комп'ютерного моделювання багаточастинкових систем
Відділ теорії м'якої речовини
Трохимчук А.Д. ІФКС

Концепція виключеного об’єму як інструмент розділення енергії міжчастинкової взаємодії у статистичній теорії плинів I. Теорія ван дер Ваaльса та її узагальнення на прикладі простого плину з твердою серцевиною

29.09.2022, Чт 11:00 ІФКС Ігор Бойко (Тернопільський НТУ ім. Івана Пулюя)

Теорія електронних процесів та взаємодії електронів з акустичними фононами у арсенідних та нітридних напівпровідникових наноструктурах

28.09.2022, Ср 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Вікторія Блавацька ІФКС

Оптимізація процесу спрямованої еволюції

22.09.2022, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Олександр Відибіда ІТФ НАН України ім. М.Боголюбова

Обчислення перестановочної ентропії без перестановок