Languages

  • English
  • Українська

Search

Syndicate

Syndicate content

Seminars of departments

Seminars of departments


Date Department Speaker Affiliation Presentation title
21.02.2007, Wed 15:00 Statistical theory of condensed systems ст.н.с. Шпот М.А. ICMP

Критична поведінка просторово неоднорідних систем (за матеріалами докторської дисертації)

16.02.2007, Fri 11:30 Quantum statistics Стеців Р. ICMP

Зарядовпорядковані фази в квазіодновимірних структурах з водневими зв'язками

9.02.2007, Fri 11:00 Quantum statistics О.Б.Гера ICMP

Дослідження асиметричної моделі Хаббарда в методі твірного функціоналу

7.02.2007, Wed 11:00 Theory of nonequilibrium processes E.M.Soviak ICMP

Pair correlation fuction of hard spheres near a hard wall

2.02.2007, Fri 11:00 Quantum statistics П.А. Глушак ICMP

Розрахунок структурної функції повільних змінних у модифікованій кінетичній теорії квантової бозе системи

31.01.2007, Wed 10:30 Statistical theory of condensed systems Pylyuk I.V. ICMP

Microscopic description of the critical behaviour of three-dimensional Ising-like systems by using the non-Gaussian fluctuation distributions

26.01.2007, Fri 11:00 Quantum statistics Ю. Дубленич ICMP

Розшарування фаз у моделях ґраткового газу для інтеркальованих сполук з відштовхувальною ефективною взаємодією інтеркальованих частинок

24.01.2007, Wed 10:30 Statistical theory of condensed systems Dr.J.Ilnytskyi ICMP

Structure, internal dynamics and phase transitions in liquid crystals and liquid crystal polymers by computer simulations (based on the results towards Dr.Sci. habilitation)

19.01.2007, Fri 11:00 Quantum statistics О. Величко ICMP

Електретний ефект в інтеркальованих кристалах групи AIIIBVI

12.01.2007, Fri 11:00 Quantum statistics Пров.інж. О.А. Воробйов ICMP

Оптична провідність у двовимірній моделі Фалікова-Кімбала: метод динамічного кластера

9.01.2007, Tue 11:00 Quantum statistics Краснов В.О. ICMP

Спектр псевдоспін-електронної моделі в наближенні сплаву

19.12.2006, Tue 15:00 Quantum statistics Д.Портнягін ICMP

Інтеркаляція літію в пористий електрод.

15.12.2006, Fri 12:00 Quantum statistics Швайка А.М. ICMP

Густина станів f-електронів та змішані сприйнятливості в моделі Фалікова-Кімбала (продовження)

12.12.2006, Tue 15:00 Quantum statistics Дубленич Ю.І. ICMP

Фазові переходи та розшарування фаз у псевдоспін-електронній моделі з S=1/2. Застосування до інтеркальованих кристалів

1.12.2006, Fri 12:00 Quantum statistics Швайка А.М. ICMP

Густина станів f-електронів та змішані сприйнятливості в моделі Фалікова-Кімбала

27.10.2006, Fri 15:00 Theory of metals and alloys Yaremko Yu. G. ICMP

To a problem of renormalization and radiation reaction in the classical 2+1 electrodynamics

8.10.2006, Sun 11:00 Quantum statistical theory of catalytic processes к.ф.-м.н. Павленко Н.І. ICMP

Модифікація елементами впровадження приповерхневих шарів сплавів на основі заліза

6.10.2006, Fri 15:00 Theory of metals and alloys Яремко Ю. Г. ICMP

До проблеми перенормування та реакції випромінювання у класичній 2+1 електродинаміці

2.10.2006, Mon 15:00 Theory of metals and alloys Татарин В. Я. Національний університет "Львівська політехніка"

Особливості рівноважного електромагнетного випромінювання

28.09.2006, Thu 14:30 Quantum statistical theory of catalytic processes (1) Бзовська І., (2) Соколов В. ICMP

(1) Вплив адсорбованих домішок на каталітичне окислення СО: модель граткового газу, (2) Термодинаміка магнітних наночастинок: огляд базових моделей