Загальна інформація

Віртуальна організація Multiscale націлена на вирішення науково-прикладних задач в галузі фізики та хімії із використанням методів комп'ютерного моделювання на різних рівнях деталізації досліджуваних систем. Метою ВО Multiscale є забезпечення дослідника, або групи дослідників, програмним інструментарієм, необхідним для проведення відповідних дослідницьких робіт в Українському національному гріді, починаючи від квантово-хімічних розрахунків і закінчуючи мезоскопічним рівнем моделювання. Для цього учасникам ВО Multiscale надається до використання ряд програмних пакетів, що розповсюджуються із вільною ліцензією, зокрема: QuantumEspresso, Abinit, Nwchem, а також dlpoly classic, gromacs, lammps. Також, при наявності в користувачів відповідних індивідуальних ліцензій, в рамках ВО Multiscale буде можливість запуску таких програмних пакетів як siesta, gamess, dl_poly_4 і dl_meso. Поряд із вище переліченими програмними продуктами, для учасників ВО залишається можливість використовувати власні програмні розробки, які відповідатимуть призначенню ВО та сприятимуть її розвитку.

На даний момент, основною ресурсною базою ВО Multiscale є обчислювальний кластер Інституту фізики конденсованих систем НАН України (ІФКС, м. Львів). Це один із найпотужніших кластерів в системі НАН України та України в цілому. Не зважаючи на те, потужностей для вирішення поставлених задач одного кластера ІФКС є замало. Тому, ВО Multiscale буде розвиватися в напрямку залучення в роботу інших кластерів в інфраструктурі Українського національного гріду (УНГ), тим самим збільшуючи сумарну обчислювальну продуктивність ВО. Просимо наших колег по УНГ звертатися нас, щоб об'єднати зусилля по вирішенню актуальних наукових проблем у фізиці та хімії за допомогою методів комп'ютерного моделювання.