Правила

Процедура вступу в ВО multiscale

Щоб стати учасником ВО multiscale необхідно надіслати запит згідно ФОРМИ.

  Запит повинна містити наступну інформацію:
 • ПІП заявника.
 • Поштова адреса заявника.
 • Електронна адреса заявника.
 • Телефон/Факс
 • DN заявника (заявник повинен володіти сертифікатом виданим CA UGRID).
 • Наукова установа, в якій працює (навчається) заявник (повинно підтверджуватися відповідним документом).
 • Прогнозований термін членства у ВО (максимум 1 рік з правом на поновлення)
 • Обгрунтування наукової задачі, яка планується вирішуватись в рамках ВО, підписане заявником, а також завірене підписом когось із керівництва установи, в якій працює (навчається) заявник.
 • Технічні деталі/вимоги, пов’язані із виконанням необхідних програм чи програмних пакетів, що будуть використовуватись в рамках поставленої наукової задачі заявника.
 • Найбільш важливі публікації заявника за останні 5 років (не більше п’яти).
 • Підтвердження про те, що заявник ознайомлений з правилами користування ВО, і засвідчення відповідальності за будь-які прямі і непрямі дії із сторони заявника, які можуть зашкодити стабільность роботи кластера чи порушити його безпеку.

Підготовлений запит необхідно послати по пошті на адресу ВО multiscale, із відповідним супровідним листом від установи заявника, на ім'я керівника ВО. Також вимагається електронна версія запиту (doc-файл із запитом), яку потрібно послати на електронну скриньку Адміністратора ВО.

Адміністрація ВО назначає двох експертів, які оцінюють наукову частину запиту, і одного експерта по технічних питаннях. По результатам експертизи, адміністрація ВО приймає рішення, про яке повідомляє заявника (в двотижневий термін з моменту отримання запиту).

 

  Припинення членства у ВО передбачається у наступних випадках:
 • закінчення терміну дії членства.
 • закінчення дії сертифікату CA UGRID.
 • порушення правил користування ВО та завідома зловмисні дії з боку учасника.
 • по власному бажанню (надсилається відповідний email або лист поштою).

Правила користування ВО

Правила користування ВО визначаються загальними Правилами користування ресурсами Українського Національго Гріду (УНГ) (див. п.2.2) та відповідними інструкціями по використанню ВО multiscale.

Обов'язки і права користувача ВО multiscale

 

  Учасник ВО має право:
 • на доступ до обчислювальних ресурсів, що охоплює ВО, в рамках узгоджених із адміністрацією.
 • на отримання інформації необхідної для здійснення доступу до ресурсів ВО та виконання в ній своїх задач.
 • на отримання інформації в разі виникнення змін в налаштуваннях ВО або/і зміни програмного забезпечення (зміни версії, його видалення чи додавання нового програмного забезпечення), яке пов'язане безспосередньо із функціонуванням ВО та роботи в ньому.
 • на доступ до інформаційних ресурсів веб-сайту ВО, включаючи вікі, форум та моніторинг.

 

  Учасник ВО зобов'язаний:
 • дотримуватися Привил користування ВО зазначених вище, включаючи інструкції, які будуть надаватися користувачеві під час вступу його у ВО та протягом його членства.
 • в разі публікації результатів отриманих в рамках роботи у ВО, користувач зобов'язаний послатися на те, що для виконання його роботи було використано ресурси ВО multiscale (VO multiscale), зокрема ресурси Інституту фізики конденсованих систем НАН України (Institute for Condensed Matter Physics, NAS of Ukraine).
 • одна задача не може виконуватися довше ніж 96 години
 • розмір задачі в пам'яті, в розрахунку на один процес, не повинна перевищувати 1900МБайт.
 • користувач повинен запускати свої задач суто в рамках runtimeenvironment визначених адміністрацією ВО. Запуск задач поза runtimeenvironment зазначених у ВО буде вважатися як зловмисні дії. (Окрім випадків, коли такий запуск відбувається в рамках тестування грід-інфраструктури адіміністраторами Базового центру УНГ).