Грід

Ядром ВО multiscale є кластер ІФКС, який є частиною Українского Національного Гріду (УНГ) і входить у п’ятірку найпотужніших кластерів всієї національної грід-інфраструктури. Крім того, на базі кластера ІФКС відбувається розбудова Західного регіонального ГРІД-центру покликаного координувати роботу грід-сайтів в регіоні.

Західний сегмент УНГ в ключає в себе наступні грід-сайти:

ФМІ – Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України;

ІППМ – Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України;

ІЕФ – Інститут електронної фізики НАН України.

 

Регіональне представництво центру сертифікації

Процедура подачі документів на отримання грід-сертифікату в Україні передбачає особисту присутність подавача. Це викликає незручності, так як виникає необхідність їхати з регіону в Центр Сертифікації (Certification Authority), який розташований в Києві. Створення регіонального представництва сертифікаційного центру (Registration Authorities) в значній мірі вирішує цю проблему. Тому, на базі ІФКС створено Регіональний центр сертифікації. Це надає право ІФКС (в особі Пацагана Т.М.) приймати документи на отримання грід-сертифікатів в Україні. Таким чином, працівники наукових установ Львова та Західного регіону України тепер позбавлені необхідності їхати в Київ, а можуть просто звернутися із своїм запитом в ІФКС. Слід зазначити, що це стосується лише документів. Цифрова частина запиту здійснюється у звичайному режимі на веб-сайті Цетру Сертифікації (https://ca.ugrid.org).

 

Програмне забезпечення

В якості проміжного програмного забезпечення (middleware), що забезпечує роботу грід-сайту ІФКС в УНГ, використовується ARC (Advanced Resource Connector), що також відоме під назвою NorduGrid.