Задачі

У рамках ВО multiscale вирішуються ряд актуальних науково-дослідних задач із застосуванням методів комп'ютерного моделювання.


    Серед них:
  • першопринципна молекулярна динаміка
  • квантово-хімічні розрахунки, метод функціоналу густини
  • молекулярна динаміка
  • метод монте-карло
  • огрублена молекулярна динаміка
  • дисипативна частинкова динаміка

Першопринципна молекулярна динаміка

Вивчення електронних, структурних та динамічних властивостей в іонних розплавах. Розрахунок частот колективних збуджень із врахуванням відгуку електронної підсистеми на динаміку іонів.

Дослідження динаміки поверхні льоду та впливу на неї домішків іонів.

Квантово-хімічні розрахунки, метод функціоналу густини

Дослідження структури поверхні кремнію, покритої воднем, та адсорбції міді на його поверхні.

Моделювання електронної структури поверхневих наносистем з особливими електромагнітними властивостями.

    

Молекулярна динаміка

Вивчення специфічних іонних ефектів у водних розчинах іоенів.

      

Огрублена (coarse-grained) молекулярна динаміка

Комп’ютерне моделювання самоорганізації рідкокристалічних дендримерів.

       

Дисипативна частинкова динаміка

Вивчення формування нанофаз в бінарних сумішах, що знаходяться в щілиноподібній порі модифікованій полімерними щітками.