Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

9-та Робоча нарада «Сучасні проблеми фізики м'якої речовини»

9-та Робоча нарада «Сучасні проблеми фізики м'якої речовини»


By icmp_admin - Створено 20 Жовтень 2014

7-го листопада 2014 р. в ІФКС НАН України відбудеться Дев'ята робоча нарада Наукової ради з проблеми ”Фізика м'якої речовини” при Відділенні фізики і астрономії НАН України. Під час робочої наради будуть заслухані наукові повідомлення провідних спеціалістів у галузі фізики м'якої речовини та буде проведено обговорення координації досліджень в рамках Наукової ради.

Програма

10:00-11:30Головує І.М. Мриглод
10:10-10:50Пергаменщик В.М., Інститут фізики НАН України, Київ
Взаємодія та структуроутворення в анізотропній рідині
10:50-11:10Петров Е.Г., Леонов В.О., Шевченко Є.В., Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова НАН України, Київ
Кінетика формування електролюмінесценції в системі електрод-молекула-електрод
11:10-11:30Баумкетнер А.Б., Мельник Р.С. ІФКС НАН України, Львів
Вплив заряду на ефективний потенціал взаємодії для білка лізозиму у водному середовищі
11:30-11:50Перерва на каву
11:50-13:10Головує М.Ф. Головко
11:50-12:30Калюжний Ю.В., ІФКС НАН України, Львів
Модель функціоналізованих колоїдів з замкненою областю співіснування “рідина-газ”
12:30-13:10Брик Т.М., ІФКС НАН України, Львів
Першопринципне комп'ютерне моделювання переходу молекулярний-атомістичний флюїд у водні при високих тисках
13:10-15:00Обід
15:00-17:00Головує Т.М. Брик
15:00-15:40Золотарюк О.В., Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України, Київ
Нелінійна колективна динаміка протонів у структурах типу льоду
15:40-16:20Головко М.Ф., ІФКС НАН України, Львів
Узагальнене рівняння ван-дер-Ваальса для простих та анізотропних рідин в пористих середовищах
16:20-16:40Плевачук Ю.О., Львівський національний університет ім. Івана Франка
Дослідження поверхневих ефектів у розплавах на основі платини
16:40-17:00Підведення підсумків Робочої наради та загальна дискусія
Причіплений файлРозмір
Softmatter2014-poster.pdf60.58 КБ