Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Проекти


2017-2018:  Проект ДФФД №76/105-2017 "Концепція складних мереж у задачах квантової фізики та космології", номер держреєстрації 0117U003869 (спільно з кафедрою теоретичної фізики та Астрономічною обсерваторією Львівського національного університету імені Івана Франка)
 


 
2016-2017: Систематизація фахових журналів вищої школи на основі наукометричних досліджень:  розробка стратегії і рекомендацій щодо їхнього функціонування  та оптимізації (спільно з Інститутом фізичної оптики імені О.Г.Влоха Міністерства освіти і науки України)
 
 
2014-2017: FP7-PEOPLE,  IRSES project N612669
"Structure and Evolution of Complex Systems with Applications in Physics and Life Sciences" (STREVCOMS)
 
 
2013-2017: COST Action TD1210
"Аналіз динаміки інформації і ландшафтів знання - KNOWSCAPE"
 
 
Міжнародний докторський коледж “Статистична фізика складних систем
 
 
2014-2017: FP7-PEOPLE,  IRSES project N612707
"Динаміка складних систем і динаміка в складних системах" (DIONICOS)
Сайт проекту: http://dionicos.complexity-coventry.org/
 
2011-2016: FP7-PEOPLE,  IRSES project N295302
"Статистична фізика у різноманітних реалізаціях" (SPIDER)
 
 
2011-2015: FP7-PEOPLE,  IRSES project N269139
"Динаміка та явища кооперації у складних фізичних та біологічних середовищах" (DCP-PHYSBIO)
Сайт проекту: http://irses.lptmc.jussieu.fr/index.html
 
 
2012-2014:  Програма співпраці дослідницьких груп в рамках фонду Александра фон Гумбольдта з  Інститутом Теоретичної фізики  (Університет Лейпцига, Німеччина)
 
 
2012-2014:  Наукова робота за відомчою тематикою "Розробка концепції формування сегменту видавничої продукції НАН України в електронному середовищі" (у співпраці з ВД "Академперіодика")
 
2011-2012: Bilateral Austro-Ukrainian project M/270-2012
(with the Section for Science of Complex Systems, Medizinische Universität Wien) "Наукометрія: кількісний підхід до соціальних явищ"
2009-2010: Bilateral Franco-Ukrainian project M-67-2009
(with the Group of Statistical Physics, Université Henry Poincaré Nancy) "Фазові переходи у двовимірних системах за реалістичних умов"
2008-2013: COST Action MP0801 "Фізика змагань та конфліктів"