Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

98-10E

98-10E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
530.145
PACS: 
05.70.Jk, 64.60.Fr, 74.20-z, 02.30.Mv

Критичні флюктуації у фазовому переході з нормального в надпровідний стан

Р. Фольк
Ю. Головач

Ми досліджуємо фазовий перехід у надпровідний стан беручи до уваги флюктуації параметра впорядкування та векторного магнітного поля і обсуджуємо питання про рід фазового переходу в такій моделі. Ми застосовуємо теоретико-польовий ренормгруповий підхід і розглядаємо калібрувальну модель надпровідника, узагальнену на випадок $n/2$ компонентного комплексного параметра впорядкування. Попередні ренормгрупові обчислення із безпосереднім $\varepsilon $-розкладом стверджували, що в такій моделі відбувається фазовий перехід першого роду. Ми досліджуємо вирази для ренормгрупових функцій в тривимірному просторі в двопетлевому наближенні. Особлива увага приділяється т\'ому, що відповідні ряди можуть бути асимптотичними і мати нульовий радіус збіжності. Ми розглядаємо різні шляхи аналітичного продовження рядів і, застосовуючи Паде-аналіз і техніку пересумовування Паде-Бореля робимо висновок про те, що в моделі існує можливість фазового переходу другого роду із критичними показниками, відмінними від показників надплинної рідини. Такий висновок узгоджується із результатами недавніх досліджень, виконаних без застосування теорії збурень.

Рік: 
1998
Сторінки: 
38
Завантажити: