Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

07-15U

07-15U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532; 533; 533.9:530.182; 536.75; 536-12.01.
PACS: 
03.65.Bz, 42.30.K, 42.30.V, 42.79, 42.25.F, 42.50.Dv, 52.25.Fi

Спільний просторово-частотний розподіл оптичних сигналів

Ю.М. Козловський

В роботі запропоновано спільний просторово частотний розподіл, частковими випадками якого є розподіли Вейля та Вігнера. Вперше отримано частотне представлення спільного просторово-частотного розподілу, використання якого дало можливість усунути особливості, які мали місце при використанні координатного представлення. Аналітично розраховано вираз для спільного розподілу прямокутного імпульсу. Встановлено однозначний взаємозв'язок між розподілами Вейля та Вігнера. Показано, що розподіл Вігнера формується при повороті розподілу Вейля на інформаційній діаграмі спряжених координат $(x;p)$ на кут пропорційний спільному параметру $t$. Приведено чисельні розрахунки спільного просторово-частотного розподілу прямокутного імпульсу при різних значеннях спільного параметра.

Рік: 
2007
Сторінки: 
35
Завантажити: