Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал


Ідентифікатор Title Authors PACS PDF
01-25U

Про можливість електростатичної та діелектричної сепарації радіоактивних відходів об'єкту "Укриття"

А.А. Дувіряк
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
75.50.Mm
75.20.-g
01-24E

Термодинамічні функції системи заряджених частинок з релятивістичною взаємодією у наближенні кільцевих діяграм

А.В. Назаренко 05.20.-y
01-23E

Виключення польових ступенів вільности у релятивістичній системі точкових зарядів

А.В. Назаренко
03.30.+p
03.50.-z
11.30.Cp
01-22E

До питання про коректність рівняння Лоренца-Дірака

Ю.Г. Яремко
41.20.Bt
03.50.De
01-21U

Вивчення можливостей і рівня флокуляції в процесі магнітної сепарації радіоактивних відходів об'єкту "Укриття"

Ю.Г. Яремко
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
75.50.Mm
75.20.-g
01-20U

Діелектрична проникність лавоподібних паливовмісних матеріалів

А.П. Моїна
77.80.Bh
77.84.Fa
01-19U

Комп'ютеpне моделювання динамiчних пpоцесiв у системах дpiбнодиспеpсних ЛПВМ пpи наявностi зовнiшнього магнiтного поля та зсувних piдинних потокiв

I.П. Омелян
I.М. Мpиглод
75.50.Mm
47.32.-y
02.60.Cb
05.10.Gg
01-18U

Магнітні властивості актинідів. Огляд

А.М. Швайка
75.20
75.30
01-17E

Комп'ютерне моделювання властивостей метану у модельному силікагелі

Т.М. Пацаган
М.Ф. Головко
А.Д. Трохимчук
02.70.Ns
45.20.Dd
51.20.+d
61.43.Gt
01-16E

Термодинамічні властивості псевдоспін-електронної моделі в наближені гаусових флуктуацій.

К.В. Табунщик
63.20.Ry
64.60.-i
71.10.Fd
77.80.Bh
01-15U

Моделювання процесів вакансійного розпухання, міграції водню і гелію в ЛПВМ. Теплові клини в ЛПВМ.

І.Р. Юхновський
П.А. Глушак
О.С. Захар'яш
М.В. Токарчук
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
52.25.Dg
52.25.Fi
01-14U

Кінетика та гідродинаміка дрібнодисперсних ЛПВМ у зовнішньому магнітному полі

М.В. Токаpчук
В.В. Ігнатюк
Й.А. Гуменюк
05.60.+w
05.70.Ln
81.35
83.70.F
01-13U

Густина електронних станів для нескінченновимірної моделі Хаббарда

І.В. Стасюк
В.П. Брикса
71.10.Fd
71.38.+i
77.80.Bh
63.20.Ry
01-12E

Критична поведiнка магнетикiв з випадковою анiзотропiєю: кубічна анізотропія

М. Дудка
Р. Фольк
Ю. Головач
61.43.-j
64.60.Ak
01-11U

Дослідження сегнетоактивних сполук типу лад-безлад з асиметричним одночастинковим потенціалом з двома мінімумами

Р.Р. Левицький
Т.М. Верхоляк
І.В. Кутний
І.Г. Гіль
64.60.Cn
01-10U

Tермодинамікa та діелектричнi властивостi сегнетоелектричних кристалів KH$_2$PO$_4$, RbH$_2$PO$_4$, KH$_2$AsO$_4$, RbH$_2$AsO$_4$

Р.Р. Левицький
Б.М. Лісний
О.Р. Баран
77.22.Ch
77.80.Bh
77.84.Fa
01-09U

Термодинаміка і діелектричні властивості сегнетоелектриків з водневими зв'язками типу KH$_2$PO$_4$. Наближення чотиричастинкового кластера

Р.Р. Левицький
Б.М. Лісний
77.22.Ch
77.80.Bh
77.84.Fa
01-08U

До теорії фазових переходів у флюїдах в пористих середовищах

О.В. Пацаган
М.Ф. Головко
05.70.Fh
05.70.Jk
64.60.Fr
01-07E

Іонно-дипольна суміш з асоціативною взаємодією біля зарядженої твердої стінки

М.Ф. Головко
В.І. Капко
05.20.-y
05.20.Jj
05.70.Np
61.20.Qg
67.57.Np
68.08.-p
01-06U

Про розрахунок неуніверсальних характеристик фазового переходу другого роду

М.П. Козловський
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
52.25.Dg
52.25.Fi
01-05U

Дробове фур'є-перетворення оптичних сигналів

М.В. Шовгенюк
Ю.М. Козловський
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
52.25.Dg
52.25.Fi
01-04U

Дослідження адсорбції водню, азоту та гідроксогрупи $OH^-$ на поверхні перехідних металів

І.В. Стасюк
Р.Я. Стеців
І.Р. Дулепа
82.65.Jv
34.50.D
01-03E

Моделювання впливу валентності катіона на його властивості у водних розчинах методом молекулярної динаміки

Т.М. Брик
М.Ю. Дручок
М.Ф. Головко
Ю.В. Калюжний
82.70.Dd
61.20.-p
61.20.Gy
61.20.Ne
61.20.Qg
02.30.Rz
01-02U

Узагальнені рівняння переносу дифузійно-реакційних процесів. Метод нерівноважного статистичного оператора

М.В. Токарчук
П.П. Костробій
Й.А. Гуменюк
05.30.Ch
05.20.Dd
73.40.Gk
68.45.Kg
01-01U

Фазовi переходи та розшарування фаз у псевдоспiн-електроннiй моделi з прямою взаємодiєю псевдоспiнiв без поперечного поля та перенесення електронiв

Ю.І. Дубленич
74.65+n
71.45.Gm
00-20E

Статистична теорія дифузійно-реакційних процесів у системі "метал-адсорбат-газ"

П.П. Костробій
Б.М. Маркович
Ю.К. Рудавський
М.В. Токарчук
05.30.Ch
05.20.Dd
73.40.Gk
68.45.Kg
00-19U

До проблем моніторингу водних розчинів радіоактивних елементів в зоні відчуження

М.В. Токарчук
С.Б Кумшаєв
28.41.Kw
82.50.Gw
00-18E

Фазовий перехiд в моделi з випадковою анiзотропiєю

М. Дудка
Р. Фольк
Ю. Головач
61.43.-j
64.60.Ak
00-17U

Друковані праці співробітників Інституту фізики конденсованих систем НАН України. 1997-1999 роки. Бібліографічний покажчик

01.30.Tt
00-16

ІЗИНҐІВСЬКІ ЧИТАННЯ--2000 (Львів, 24 травня 2000 р.)

за редакцією Юрія Головача
05.50.+q
05.70.Fh
64.60.-i